Αφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

The zero-knowledge mailbox of Tutanota secures all your emails with built-in encryption.

Features of the Secure Tutanota Mailbox

The Tutanota mailbox enables you to secure your email communication easily. The automatic end-to-end encryption makes sure that no one can spy on your secure emails. We build Tutanota to protect your emails from any third party, including us.

Secure Email Features
Encrypted transmission (TLS)
End-to-end encrypted email storage
End-to-end encrypted storage of all contact details
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο όλων των εσωτερικών emails
Easy end-to-end encryption to external recipients
All data is encrypted: Subject line, body, attachments
TOTP for second factor authentication
U2F for second factor authentication
No third party captcha
No-log policy
Own desktop clients
Open Source Clients (web, mobile apps, desktop clients)
F-Droid app
GDPR-compliant
Εξυπηρετητές στην Ευρώπη
Κρυπτογραφημένο ημερολόγιο
Accessible on every device
Ασφαλής αναζήτηση πλήρους κειμένου
Εξαγωγή επιλεγμένων email ως .eml αρχεία
Import external mailboxes into Tutanota
planned
Conversation view
planned
Group send feature
planned
Offline access to secure emails
planned
Send out-of-office emails
planned
Archive all secure emails automatically
planned
Free subscription
Ad-free
Eco-friendly
Ασφαλές από επιτιθέμενους
Με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και 2FA, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν ήταν ποτέ ασφαλέστερα. Η ενσωματωμένη κρυπτογράφηση εγγυάται ότι το γραμματοκιβώτιό σας ανήκει σε εσάς: Κανείς δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει ή να διαβάσει τα δεδομένα σας.
Στην αγαπημένη σας συσκευή
Με εφαρμογές για iOS και Android, τα ασφαλή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Ο γρήγορος πελάτης web και οι πλήρως εξοπλισμένες εφαρμογές διασφαλίζουν ότι τα κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια ευχάριστη εμπειρία.

Why You Need Secure Email

Email encryption makes sure that your private emails can only be read by yourself and the intended recipient. On top of that, using a secure mailbox protects you from online attackers and identity theft. As we explain in our Email Security Guide, keeping your mailbox safe is crucial. Many services let you reset your password via email, which makes your email account the gate to your online identity. That’s why email services must focus on security, and that’s what we at Tutanota do. By encrypting all your emails automatically and by offering best-in-class login protection, you can rest assured that your Tutanota emails are safe.

Please find more details on our high level of security.

We at Tutanota do not offer password resets via email – for obvious security reasons. Please make sure to write down your recovery code when signing up for a secure mailbox.

Προστατεύστε τα email σας σήμερα

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν σέβονται των ιδιωτικότητά σας.
Ξεκινήστε την χρήστη του Tutanota σήμερα.