Whitelabel Tutanota za poslovnu upotrebu

Sveobuhvatne prilagodbe Whitelabela omogućuju Vam prikaz šifriranih poštanskih sandučića u skladu s Vašim korporativnim dizajnom.

Vaš sigurni poštanski sandučić za poslovnu upotrebu

Značajka whitelabel u Tutanoti dodaje skup prilagodbi koje Vam omogućuju prilagodbu Tutanote za poslovnu upotrebu. Uz whitelabel, možete aktivirati Tutanota prijavu na Vlastitu poddomenu i promijeniti izgled i osjećaj Tutanote prema Vašim potrebama. Također, Vaši se vanjski primatelji preusmjeravaju na Vašu whitelabel domenu kada čitaju Vaše povjerljive e-poruke poslane putem Tutanote.

Sve Whitelabel prilagodbe
Prilagođeni logotip
Prilagođene boje
Prilagođene meta oznake
Prilagođena veza za pravne napomene
Prilagođena veza na privatnost podataka
Prebacivanje između formalnog i neformalnog jezika (Du/Sie samo na njemačkom)
Prilagodite tekst u e-pošti obavijesti
Izborno: Rezervirajte Sigurno povezivanje, šifrirani obrazac za kontakt

Osigurajte svoje poslovne e-poruke danas

Sve ove kombinacije čine Tutanotu savršenim sigurnim rješenjem za e-poštu za Vašu tvrtku. Značajka whitelabel može se rezervirati u jednom koraku pomoću opcije nadogradnja na Pro. Alternativno, možete nadograditi na Premium i dodati whitelabel u Postavkama. Saznajte više o značajci Tutanota whitelabel u našim "Uputsvima".