Bra svar

... på alla dina frågor. Se även våra Instruktioner för att lära dig allt du behöver veta om Tutanota.

Innehållsförteckning

Allmänna frågor

Är Tutanota gratis?

Ja, Tutanota mejl är för alltid kostnadsfri med 1 GB lagring för privat bruk. Den faktiska fria lagringen är mycket högre eftersom vi komprimerar dina mejl.

Vad betyder namnet "Tutanota"?

Tutanota härstammar från latin och består av orden 'tuta' och 'nota' vilket betyder 'säkert meddelande'.

Ät Tutanota open source?

Ja, alla Tutanota klienter publiceras med öppen källkod under GPLv3. Kolla in vårt GitHub arkiv. Välkommen att granska koden, ge oss feedback eller att bidra!

Använder Tutanota förnybar energi?

Ja, Tutanota är en grön mejl tjänst som uteslutande förlitar sig på förnybar energi för alla e-postsystem.

Är Tutanota certifierad?

Tutanota var föremål för ett omfattande penetrationstest av SySS GmbH i November 2013. Under provningarna kunde experterna inte komma åt systemet eller hämta någon konfidentiell data.

Kan jag använda Tutanota för mitt företag?

Ja, Tutanota erbjuder säkra e-postkonton för företag med många whitelabel anpassningar. Du kan placera inloggningen för dina anställda direkt på din webbsida med en white label domän. Tutanota erbjuder också Secure Connect, ett krypterad kontaktformulär med öppen källkod så att kunderna kan komma i kontakt med dig konfidentiellt direkt på din webbplats.

Här är en lista över alla whitelabel anpassningar för företag. Här är en instruktion som beskriver hur du gör whitelabel anpassningar i Tutanota för ditt företag, hur du lägger till det krypterade kontaktformuläret Secure Connect till din webbplats och mer.

Vad är Secure Connect?

Secure Connect är ett krypterat kontaktformulär med öppen källkod som gör att alla besökare på din webbplats kan kontakta dig konfidentiellt. Se hur du lägger till Secure Connect och hur du skickar ett krypterat meddelande via Secure Connect.

Är Tutanota kompatibel med GDPR?

Ja, som en krypterad e-posttjänst är Tutanota perfekt lämpad för alla företag som vill använda en GDPR kompatibel e-posttjänst.

Erbjuder Tutanota ett data behandlingsavtal i enlighet med GDPR?

Ja, direkt efter registrering av ett företagskonto i Tutanota hittar du ett data behandlingsavtal under Inställningar->-Prenumeration.

Ingår en kalender i Tutanota?

Ja, en krypterad kalender är integrerad i Tutanotas e-postklient.

Mina kalenderhändelser skiljer sig med några timmar mellan olika enheter. Hur kan jag åtgärda detta?

Kontrollera att dina enheters tidszoner är synkroniserade, inklusive sommartid.

Om du använder Firefox/TOR webbläsare med resistFingerprinting alternativet i about/config, återställer detta automatiskt webbläsarens tidszon till UTC vilket sedan leder till synkroniseringsproblem.

Kan jag använda Tutanota för gruppsamarbete?

Ja, Tutanota kommer att innehålla en hel uppsättning samarbetsalternativ som tex att arbeta tillsammans med uppgiftslistor och filer. Du kan redan boka den här samarbetsfunktionen. För närvarande kallas funktionen 'delningsfunktion' eftersom den låter dig dela dina krypterade kalendrar. Detta är det första steget, fler samarbetsalternativ kommer att läggas till utan extra kostnad när Tutanota utvecklas.

Specialerbjudanden för ideella organisationer
utan kostnad ideella organisationer

Vi donerar företags versionen av Tutanota till ideella organisationer (NPOs). Se mer information om hur ideella organisationer utan kostnad eller med rabatt kan skydda sin e-post.

Jag kan inte komma åt mitt konto. Vad ska jag göra?
lösenord tvåstegsverifiering glömt inloggning åtkomst återställningskod nollställ

Om du inte kan komma åt ditt kontoberor det på någon av följande orsaker:

Med funktionen säker återställning av lösenord kan du själv återställa ditt konto. Skriv ner din återställningskod på något säkert ställe.

Var kan jag se min återställningskod?

Gå till Inställningar - Logga in och klicka på pennsymbolen bredvid 'Återställningskod' för att visa koden eller uppdatera den. För att göra detta måste du ange ditt lösenord.

Kan vi integrera Tutanota i vår egen produkt?

Tutanotas klienter använder REST tjänster men det finns ingen offentlig dokumentation för detta API eller för ett bibliotek än. Tänk på att när användardata lagras i eller läses från Tutanota måste den krypteras/dekrypteras på klienten. Du kan naturligtvis gå igenom Tutanotas öppna källkod och integrera med din produkt, men just nu kan vi inte ge något stöd för detta. Vi kommer att lägga till en offentlig API dokumentation i framtiden.

Tutanotas villkor: Vad är ett konto? Vad är en användare?

När du registrerar dig på Tutanota skapar du ett e-post konto. Det här kontot har inledningsvis en användare som också är administratör. Gratiskonton har bara en användare. Om du uppgraderar till en betald prenumeration kan du lägga till användare till ditt konto. Du hanterar användare i ditt Tutanota konto med administratörsanvändaren. Du kan också tillåta att flera användare är administratörer.

Tutanota villkor

I diagrammet vid pilarna betyder '1' att det finns ett objekt tilldelat. En användare har en brevlåda och en adressbok. '*' betyder att flera objekt kan tilldelas, dvs ett konto har en eller flera användare, en användare kan ha flera kalenderar och en brevlåda kan ha flera e-postalias (betalfunktion). En brevlåda har också en huvudsaklig e-postadress.

Ditt Tutanota Lösenord

Tutanota skyddar min privata nyckel med mitt lösenord. Kan ni komma åt mitt lösenord?
återskapande av data återställning lösenord

Nej. När ett lösenord används för autentisering (inloggning), är det inte nödvändigt att det är känt för den server som du vill autentisera med. Servern behöver bara ett fingeravtryck (hash) av ditt lösenord. Med Tutanota beräknas din hash för autentisering av din webbläsare och endast hash skickas. Ditt lösenord färdas aldrig över Internet i klartext och kan aldrig ses av vår server. Eftersom hash-värden är icke inverterbara kan servern inte rekonstruera ditt lösenord från hashen. Servern kan inte dekryptera ditt meddelande, men kan ändå logga in dig.

Rekommenderad läsning: Lär dig hur Tutanota automatiserar krypteringsprocessen samtidigt som du får full kontroll över dina krypterade data.

Vilken hashfunktion används för lösenordet?

Ditt lösenord är saltat och hashas med bcrypt på din enhet innan det skickas till Tutanota. Bcrypt är den mest pålitliga metoden eftersom brute-force attacker behöver mycket mer tid i jämförelse med konventionella metoder som MD5 eller SHA. Med den här metoden garanterar vi en integrerad sekretess och vi låter dig komma åt och dekryptera din e-post direkt från datorer och mobila enheter.

Hur väljer jag ett starkt lösenord?

Tutanota använder en indikator för lösenords styrka som beaktar flera aspekter av ett lösenord för att säkerställa att det lösenord du väljer matchar ditt säkra e-post konto. Läs mer om hur du väljer ett starkt lösenord här.

Tutanota har inga begränsningar i fråga om lösenordets längd eller använda tecken; alla unicode tecken accepteras.

Stöder Tutanota tvåstegsverifiering (2FA)?

Ja, Tutanota har stöd för tvåstegsverifiering med U2F och TOTP. Läs mer om hur du ställer in tvåstegsverifiering i Tutanota.

När jag loggar ut från Tutanota loggar webbläsaren eller appen alltid in igen. Vad ska jag göra för att förhindra detta?

Om du klickar på 'Logga ut', loggar du ut. Observera: Om du tidigare har sparat lösenordet är du nu utloggad, men lösenordet sparas fortfarande för automatisk inloggning. För att ta bort lösenordet för automatisk inloggning, logga först ut. Inloggnings skärmen visas, klicka på 'Mer' och 'Ta bort Inloggningsuppgifter'.

Säkerhet och Personlig Integritet

Var sker krypteringsprocessen?

Kryptering och dekryptering av data sker alltid lokalt på din enhet vid inloggning. Alla data är end-to-end-krypterad och bara du kan komma åt datan med ditt lösenord.

Vad innebär krypterad och vad kan ni läsa?
Kryptering

Tutanota krypterar alla data som lagras i din brevlåda (kontakter, e-post, e-postsignatur, inkorgsregler, faktura data, betalningsmetod, certifikat och privata nycklar för dina egna domäner). När du skickar ett mejl krypterar Tutanota ämne, innehåll och bilagor automatiskt.

Vi kan endast läsa följande metadata:

 • avsändare
 • mottagare
 • datum för e-postmeddelande

Vi undersöker möjligheten att i framtiden även dölja metadata.

Var genereras mina nycklar och hur är min privata nyckel säkrad?

Dina privata och offentliga nycklar genereras lokalt i din webbläsare vid registrering. Din privata nyckel krypteras med ditt lösenord. På så sätt får ditt inloggningslösenord statusen för den privata nyckeln. Nyckeln är så starkt krypterad att bara du kan använda den för att kryptera och dekryptera data. Därför är ett starkt lösenord är viktigt. En automatisk lösenordskontroll på klienten ser till att du använder ett starkt lösenord. Ditt lösenord överförs aldrig till servern i klartext. Det är saltat och hashas sen med bcrypt lokalt på din enhet så att varken servern eller vi har åtkomst till ditt lösenord. Med den här innovativa utformningen kan du enkelt komma åt din krypterade e-post från alla enheter (datorer och mobiler).

Vilka krypteringsalgoritmer använder Tutanota?

För e-postkryptering mellan användare använder Tutanota en standardiserad hybrid metod bestående av en symmetrisk och en asymmetrisk algoritm. Tutanota använder AES med en längd på 128 bitar och RSA med 2048 bit. E-post till externa mottagare krypteras symmetriskt med AES 128 bitar.

Hur krypteras mina e-postmeddelanden med Tutanota?

Systemet krypterar automatiskt alla e-postmeddelanden som lagras i Tutanota. E-post mellan Tutanota användare krypteras automatiskt end-to-end, e-post till externa användare kan säkras med hjälp av ett lösenord. Här förklarar vi skillnaderna mellan konfidentiell (end-to-end krypterad) och icke konfidentiell e-post.

Oberoende av end-to-end krypteringen är det som skickas mellan klient och Tutanota servrar skyddat med SSL och DANE för att maximera säkerheten. Läs här hur man installerar DANE webbläsar tillägg.

Var är Tutanota servrarna lokaliserade?

Tutanotas servrar är belägna i säkra och ISO27001 certifierade datacenter i Tyskland. Alla sparade data lyder under Tysklands strikta integritetsskyddslagar. Oberoende av detta krypteras alla data end-to-end och kan inte läsas av Tutao GmbH som leverantör eller av någon tredje part.

Loggar Tutanota IP-adresser eller kan jag använda min krypterade brevlåda anonymt?

Vi loggar inte IP-adresser när du loggar in eller när du skickar ett mejl. IP adresserna från skickade och mottagna mejl plockas bort så att din position förblir okänd.

Vi loggar endast IP adresser för enskilda konton i händelse av allvarliga kriminella handlingar såsom mord, barnpornografi, rån, bombhot och utpressning efter att vi fått ett giltigt domstolsbeslut utfärdat av en Tysk domare. Mer information finns på vår blogg.

På vår blogg kan du läsa mer om hur Tutanota bekämpar illegal massövervakning genom att tillhandahålla en anonym e-posttjänst. Vid registrering behöver du inte ange några personuppgifter (t. ex. krävs inget telefonnummer). Vi kommer också att göra det möjligt att betala för Premium och Pro med Bitcoin.

Är min adressbok inom Tutanota krypterad?

Ja, alla data i Tutanota är krypterade end-to-end och är endast åtkomlig med ditt lösenord. Det går inte att skanna och extrapolera dina data.

Kan jag inaktivera sessioner på distans (sessionshantering)?
IP-adress logg loggning säkerhet

Ja. Du kan visa och fjärrstänga aktiva sessioner under Inställningar-> Logga in.

Läs mer om hur du aktiverar lagring av stängda sessioner för att övervaka om någon annan har åtkomst till ditt konto. För att garantera användarnas integritet har vi tillämpat funktionen på följande sätt:

 • IP-adressen lagras krypterad, endast användaren kan dekryptera informationen. Ingen annan, inte ens vi på Tutanota kan komma åt den informationen.
 • IP-adresser lagras bara i en vecka och raderas sedan automatiskt.
Tar ni bort inaktiva konton/återvinner e-postadresser?

Avgiftsfria konton tas bort om de inte har använts under sex månader. Dina raderade e-postadresser (även om det är alias) kommer av säkerhetsskäl inte att återanvändas. Det ska inte vara möjligt för någon annan att registrera dina tidigare e-postadresser och av misstag ta emot konfidentiell e-post som var avsedd för dig.

Varför blockeras automatisk inläsning av bilder i Tutanota?

Tutanota laddar inte bilder automatiskt när du öppnar ett e-postmeddelande. Observera att när du laddar externa bilder manuellt

 • vet någon att du läser e-postmeddelandet.
 • kan någon lägga till cookies i din webbläsare (om din webbläsare inte är konfigurerad att avvisa dem).
 • kan någon spåra din plats med din IP-adress.
 • kan någon spåra enhetens parametrar.

Läs mer om hur vi ser till att du kan använda Tutanota som en anonym e-posttjänst. Vi planerar att förbättra bildinläsning i framtiden så att du kan vitlista betrodda avsändare; bilder i e-postmeddelanden från dessa avsändare läses då in som standard.

App, klient, instruktioner

Var kan jag efterfråga en ny funktion i Tutanota?

Du kan efterfråga och diskutera nya funktioner med oss och andra användare i vår Reddit community. Du kan se om någon redan har efterfrågat funktionen eller om vi redan har lagt till den i vår framtidsplan.

Kan jag ändra språket i Tutanota?

Språket i Tutanota ställs automatiskt in från din webbläsare eller systeminställningar. Ändra språket där. Alternativt kan du gå till 'Inställningar' -> 'Utseende' för att byta det visade språket i Tutanota.

Vi inbjuder dig också att gå med i vårt översättningsprojekt för att utveckla Tutanota på ditt modersmål!

Var kan jag hämta Tutanota appen?

Du kan ladda ner Tutanota appen från följande ställen:

Utöver det, kan du också direkt ladda ner och installera APK-filen för Android. Tänk på att du inte kommer få automatiska uppdateringar om du installerarar appen manuellt istället för genom en app store. Du kan lägga till vår blog till din RSS-läsare via den här länken för att få bli meddelad om uppdateringar: RSS-Feed

Push-meddelanden på min Android-telefon är fördröjda. Vad ska jag göra?

Kontrollera appens inställningar på telefonen. Eftersom vi inte använder Googles push notiser måste batterioptimering inaktiveras för att Tutanota ska få push meddelanden direkt.

Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda dig en e-posttjänst med öppen källkod som är fri från alla kopplingar till Google.

Min Tutanota app på Android var inaktiverad men jag ser inte en ny version på F-Droid. Vad ska jag göra?

Du måste uppdatera din datakatalog i F-Droid för att se den senaste versionen av Tutanotas Android app.

Varför ber Tutanota appen mig att uppdatera WebView?

WebView är en system app på Android enheter som gör att vi kan visa webbinnehåll i Tutanota-appen. Senare versioner låter oss använda nyare teknologier för att göra appen mindre, snabbare, snyggare och mer tillförlitlig. Om du har problem med appen kan det hjälpa att uppdatera WebView.

Här är instruktioner om hur man uppdaterar WebView på mobilen.

Hur kan jag använda Tutanota med flera användare på samma gång?

I mobilappen kan du för närvarande bara logga in med en användare. Om du vill byta till en annan användare måste du logga ut och logga in igen. Du kan logga in med flera användare i webbläsaren genom att öppna flera flikar eller fönster. I skrivbordsklienterna kan du även öppna flera fönster för att logga in med flera användare.

Är det möjligt att slå samman flera Tutanota e-postadresser på ett konto?

Ja, du kan lägga till befintliga e-postadresser (t. ex. Alice2, Alice3) som alias till ett betalt konto (Alice1). Innan du kan lägga till alias måste du ta bort de andra kontona (Alice2, Alice3) och ange det betalda kontot (Alice1) som det konto som tar över vid radering. Vi förklarar här hur man tar över e-postadresser.

Observera: Du överför endast e-postadresser. Mejl och kontakter som finns i de borttagna kontona (Alice2, Alice3) raderas. Exportera viktiga e-postmeddelanden innan du tar bort kontona.

Har Tutanota ett mörkt tema?

Ja. Innan du loggar in klicka på 'Mer' och 'Byt färgtema' för att växla till det mörka temat. Detta fungerar i alla Tutanota klienter (webb, skrivbord, appar). Alternativt kan du gå till 'Inställningar' -> 'Utseende' för att byta till det mökra temat. Om du vill lägga till ett anpassat tema måste du teckna whitelabel.

Hur använder jag Tutanota?
Hur inställningar instruktioner hjälp support

Tutanota är mycket lätt att använda. Från början fokuserade vi på användbarhet och höll krypteringsprocessen i bakgrunden. Du behöver inte installera någonting eller oroa dig för nyckelhantering. Tutanota är lika lätt att använda som Gmail eller andra webbmejltjänster.

Du kan börja använda Tutanota direkt. Om någon fråga kvarstår, kolla in våra detaljerade instruktioner.

Detta beskriver alla Inställningar i Tutanota. Det svarar också på vanliga användarfrågor som:

Hur skickar jag krypterad e-post?
Hur byter jag till inte konfidentiell?
Hur lagras kontakter?
Hur lägger jag till /döper om/ tar bort en mapp?
Hur uppgraderar jag till Premium?
Hur konfigurerar jag ett alias?
Hur skicka jag ett e-postmeddelande från ett alias?
Hur hanterar jag lösenord för mina Premiumanvändare?
Hur skickar jag mejl från min egen domän?
Hur läggar jag till ett krypterat kontaktforumlär på min hemsida?

Varför använder inte Tutanota pgp?

Nuvarande krypterings standarder som PGP och S/MIME har flera problem som vi planerar att åtgärda med med Tutanota. Dessa standarder stöder inte forward secrecy och är inte resistenta mot attacker från kvant datorer.

Det är dessutom viktigt för oss att ämnesraden i e-post är krypterad. Därför har vi utvecklat en lösning som också baseras på erkända algoritmer (RSA och AES) och som automatiskt krypterar ämne, innehåll och bilagor. I planerar att i framtiden uppgradera dessa algoritmer till kvant resistens, när de också stöder forward secrecy. Se mer information om Tutanota's krypteringsmetoder på bloggen.

Vi ser också vikten av att Tutanota är kompatibelt med andra krypteringslösningar. Vi kommer att utveckla ett API som gör att Tutanota användare kan kommunicera med användare av andra säkra tjänster konfidentiellt i framtiden.

Vilka webbläsare stöder Tutanota? Via vilka webbläsare kan externa mottagare läsa sina krypterade mejl?

Tutanota stöder den nuvarande versionen av följande webbläsare:

 • Firefox (stationär)
 • Opera (stationär, Android)
 • Chrome (stationär, Android)
 • Safari från version 11.0 (stationär, iOS)
 • Microsoft Edge (stationär)

Tutanota fungerar även i Internet Explorer 11, men denna webbläsare stöds inte officiellt.

Utvecklingen går vidare. Vad kommer härefter?
Framtidsplan

Ta en titt här och här.

Vilken är den maximala storleken för e-post och bilagor?

Storleken på e-postmeddelanden med bifogade filer skickade via Tutanota är begränsad till 25 MB för tillfället.

Kan jag hämta min Tutanota e-post via IMAP till en annan e-postklient?
gmail outlook yahoo thunderbird omdirigera

Det är inte möjligt eftersom vi inte kunde garantera end-to-end kryptering för dina data. Istället erbjuder Tutanota e-postklienter för Linux, Mac OS och Windows.

Som en extern mottagare, kan jag komma åt mina mejl senare?

Ja, du kan alltid komma åt de mejl som skickats med Tutanota via länken från ditt senaste notifieringsmeddelande. Gamla e-postlänkar med notifieringar från samma avsändare är avaktiverade av säkerhetsskäl. Det lösenord som utbytts förblir oförändrat så länge avsändaren inte ändrar det. Om du har sparat lösenordet i din webbläsare vid inloggning till ditt konfidentiella meddelande behöver du inte ange det på nytt.

Är e-post till andra Tutanota användare alltid krypterade?

Ja, när du skickar e-post från Tutanota till Tutanota krypteras alla mejl automatiskt end-to-end på din enhet. Du behöver inte ange några lösenord.

Kan Tutanota kryptera mejl till andra e-posttjänster (externa mottagare)?

Ja, Tutanota använder ett lösenord som i förväg delas, för att skicka ett krypterat meddelande till extern mottagare, till någon som inte använder Tutanota. Se vår instruktioner för att lära dig att skicka krypterad e-post till externa mottagare.

Kan jag lägga till alias e-post adresser i Tutanota?

E-post alias är ytterligare e-postadresser som du kan använda i samma brevlåda utan att byta konto. Alias är en Premium funktion. Om du uppgraderar till Premium (€1 per månad) kan du lägga till 5 alias.

Läs mer om Tutanota alias i våra instruktioner. Se vad syftet är med e-postalias och hur alias kan öka din säkerhet.

Kan jag använda plus adresser till min Tutanota e-postadress?

Nej, Tutanota stöder inte plus adressering (xyz+användarnamn@tutanota.com) för Tutanota domäner. Om du vill registrera dig med olika plus adresser på olika platser kan du lägga till ett alias paket på ditt konto. Du kan också använda en anpassad domän med catch-all för att skapa ett obegränsat antal plus adresser för inkommande e-post.

Kan jag använda en anpassad e-post domän med Tutanota?

Ja, alla konton i Tutanota med en betald prenumeration kommer med stöd för anpassade e-post domäner. När du har uppgraderat kan du lägga till så många domäner du vill.

Se våra instruktioner för att lära dig att lägga till egna e-post domäner till ditt Tutanota konto, aktivera/deaktivera, catch-all, kontrollera att MX och SPF posterna är korrekt konfigurerade i din DNS och mer.

Använder Tutanota spamfilter?
falsk skräppost blockerad laglig nyhetsbrev

Ja, Tutanota använder ett spamfilter för att hålla din brevlåda fri från skräppost. Vi förbättrar filtret kontinuerligt. Om du får skräppost i Inkorgen kan du också konfigurera dina egna skräppostregler här.

I betalda konton kan endast administratörer skapa skräppostregler som tillämpas på alla användare.

Har Tutanota stöd för filtrering av inkommande e-post?

Ja, Tutanota stöder ett obegränsat antal inkorgs regler/filter för betalda konton. Se våra instruktioner om hur du ställer in regler för inkorgen.

Är e-posten i papperskorgen och spammappen raderade?

Ja, alla mejl som flyttas till papperskorgen eller skräppostmappen raderas automatiskt efter 30 dagar. Du kan även tömma dessa mappar manuellt med ett enda klick. Observera: E-post som tas bort från papperskorgen eller skräppost mapparna raderas fysiskt och kan inte återställas.

Finns det e-postgränser för att skydda Tutanota från att missbrukas av spammare?

Ja, Tutanota använder olika variabler för att beräkna e-postgränser för enskilda konton. Detta är nödvändigt för att skydda vår fria och anonyma e-posttjänst från spammare som försöker missbruka Tutanota. Om spammare skulle kunna missbruka Tutanota, skadar det alla Tutanota användare - dvs Tutanota domäner kan hamna på svartlistor och det måste vi förhindra under alla omständigheter.

Om du får följande meddelande i ditt Tutanota konto 'Det ser ut som du överskred antalet tillåtna mejl. Försök igen senare.', har antispam skyddet stoppat ditt konto tillfälligt från att skicka nya meddelanden. Vänta en till två dagar för att kunna skicka nya e-postmeddelanden.

Om du behöver skicka flera mejl omedelbart uppgradera då till vår prisvärda Premium version (1 Euro per månad) eftersom gränserna för betalande användare är mycket högre. Klicka bara på 'Premium' i sidomenyn i Tutanota.

Observera att Tutanota inte är avsett för massutskick som t ex nyhetsbrev. Läs våra Villkor för fler detaljer.

Lagras e-postadresser automatiskt i kontakter när ett mejl skickas?

Ja, e-postadresser läggs automatiskt till i din krypterade adressbok när du skickar ett mejl om du inte inaktiverar den funktionen. Du hittar detaljer här.

Har Tutanota stöd för import och export av e-post, kontakter och kalendrar?

Emails: Du kan exportera enskilda mejl eller flera mejl samtidigt med hjälp av flerval. Import av e-post är ännu inte möjligt. Vi planerar att stödja import av e-post samt en ännu enklare exportfunktion med vår nya säkra skrivbordsklient.

Contacts: Du kan redan importera kontakter via vCard.

Calendars: Du kan importera och exportera kalendrar via .ics. Klicka på knappen med tre punkter bredvid den kalender du vill importera data till eller som du vill exportera.

Kan jag ändra signaturen i ett gratiskonto?

Ja, du kan ändra signaturen i Inställningar-> E-post. Varje konto kan ändra sin signatur. Om du vill stödja vår fria och säkra e-posttjänst lämna länken till vår hemsida i din signatur.

Är det möjligt att redigera Tutanota mejl (HTML redigering)?

Ja, Tutanota stöder redigering med HTML (bädda in bilder, lägga till listor, fet, kursiv, understrykning, monospace, lägga till hyperlänkar, justera text till vänster, höger och centererad, marginaljustering, ändra textstorlek, ta bort all formatering). Dessa förklaras i våra Instruktioner tillsammans med massor av information om e-posthantering.

Kan jag få meddelanden till ett annat e-postkonto om inkommande e-post?

Ja, med en betald prenumeration kan du ställa in aviseringsmeddelanden till annan e-postadress under 'Inställningar - 'E-post' - 'Aviseringar'. Du får information om nya e-postmeddelanden en gång före du loggat in. Endast om du har loggat in för att se det här meddelandet kommer Tutanota att skicka ett nytt meddelande för att hålla aviseringsmeddelanden till ett minimum.

Som gratisanvändare kan du få pushmeddelanden i webbläsaren, Android & iOS apparna samt i skrivbordsklienterna.

Övrigt

Publicerar Tutanota en insynsrapport?

Ja, Tutanotas insynsrapport uppdateras var sjätte månad. Du kan titta på den senaste versionen här. Den innehåller också en 'Warrant Canary'.

Om jag uppgraderar till Premium, kan jag nedgradera till fri igen?
Premium Gratis prenumerera avregistrera

Ja, du kan nedgradera till det fria kontot när som helst. Innan du gör det måste alla extra funktioner inaktiveras (alias, lagring, ytterligare användare). Du kan behålla din huvudsakliga e-postadress från Tutanota som ett gratis konto. Läs mer om hur du uppgraderar och nedgraderar.

Mitt nyskapade konto har parkerats i 48 timmar. Vad ska jag göra?

För att förhindra missbruk behöver vissa konton godkännas vid registrering. Detta påverkar ofta IP-adresser från VPN-tjänster eller Tor eftersom spammare försöker kringgå vårt antispam skydd genom att missbruka dessa tjänster. Läs mer om varför 48 timmars väntan är nödvändig för att ge din personliga integritet maximalt skydd genom en sann anonym e-tjänst.

Vissa konton måste först godkännas

Under dessa 48 timmar kan e-post inte skickas eller tas emot. Dela inte din nya e-postadress innan blockeringen har hävts.

Jag får inga bekräftelsemejl från tjänster eller nyhetsbrev. Vad ska jag göra?

Ibland parkeras nyskapade e-postadresser i 48 timmar för att förhindra missbruk. Det är viktigt att du inte delar din e-postadress förrän den spärren automatiskt plockats bort.

Om du använder e-postadressen till att registrera dig någon annanstans eller anmäler dig till ett nyhetsbrev innan spärren hävs kommer den tjänsten att skicka dig ett bekräftelsemejl som blir avvisat med ett tillfälligt fel. Detta kan leda till problem med registrering hos den tjänsten även i framtiden.

Jag kan inte registrera mig med min Tutanota e-postadress på en onlinetjänst. Vad ska jag göra?

För de flesta webbplatser och onlinetjänster fungerar det utmärkt att registrera sig med en Tutanota e-postadress. Tyvärr har vi fått rapporter från användare att vissa webbplatser blockerar Tutanota e-postadresser för registreringar. Kontrollera dessa alternativ för att lösa den här situationen.

Vad ska jag ange vid Tutanotas Captcha vid registrering?

Tutanota använder sin egen Captha så att vi inte behöver vara beroende av Googles Captcha. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en e-posttjänst med öppen källkod utan länkar till Google.

Tutanotas Captcha visar en klocka. Du måste ange den visade tiden med fyra siffror inkluderat kolon i mitten. Om den visade tiden t.ex. är 8.30 måste du ange exakt 08:30 eller 20:30.

Jag har fått ett kränkande e-postmeddelande (spam, phishing) från en av era domäner. Hur rapporterar jag missbruk?
bedrägeri stalker hot missbruk kränkande nätfiske

Om du vill informera oss om kränkande användning av en av våra domäner (tutanota.com, tutanota.de, tutamail.com, tuta.io, keemail.me), kontakta oss då på abuse@tutao.de. Vänligen vidarebefordra det olämpliga meddelandet till oss om lämpligt.

Om du vill rapportera olämplig användning som härstammar från en annan leverantörs e-postadress, kan du hitta kontaktadresser på abuse.net.

Var kan jag rapportera ett säkerhetsproblem eller en sårbarhet som jag hittat i Tutanota?

Vi på Tutanota lägger stor omsorg i att ge din brevlåda maximal säkerhet. Tutanotas kod publiceras på GitHub, och vi inbjuder säkerhetsexperter att kontrollera koden. Om du hittar en sårbarhet i Tutanota, vänligen rapportera det direkt till oss så att vi kan fixa det.

Hur tar jag bort mitt Tutanota konto?

Om du vill ta bort ditt konto går du till Inställningar - Prenumeration - Radera konto. Du måste ange ditt lösenord vid radering.

Observera: Borttagna Tutanota konton kan inte återställas. Borttagna e-postadresser blockeras för registrering och kan inte användas igen.