Lịch vô tri thức

Lấy lại sự kiểm soát trong cuộc sống bận rộn của bạn bằng lịch mật mã hoá của Tutanota.
Lịch mật mã hoá
Sự mật mã hoá tích hợp bảo đảm rằng lịch của bạn thuộc về bạn. Không người nào không được phép mà có thể giải mật mã hay đọc được dữ liệu của bạn.
Trên bất kì thiết bị nào
Các trình khách trên web và trên máy tính nhanh nhạy cũng như các ứng dụng lịch mật mã hoá đầy đủ tính năng trên Android & iOS của chúng tôi cho phép bạn truy cập lịch trình của bạn bất cứ lúc nào.

Ứng dụng lịch an toàn

Quản lí lịch trình nhiều hoài bão của bạn bằng ứng dụng lịch an toàn nhất. Kế hoạch ngày, tuần và tháng của bạn được mật mã hoá trong Tutanota. Bằng cách này không ai có thể theo dõi các sự kiện cá nhân và các cuộc gặp công việc của bạn.

Không bỏ lỡ sự kiện nào

Lịch Tutanota đẩy các lời nhắc đến thiết bị của bạn để đảm bảo rằng bạn không bao giờ bỏ lỡ sự kiện. Những lời nhắc này được mật mã hoá nối đầu để bạn có thể yên tâm rằng chỉ bạn mới được thông báo.

Luôn đi trước một bước

Sự tổ chức mang tính quyết định: lịch Tutanota cho phép bạn kết hợp các sự kiện cá nhân, các cuộc gặp công việc và các tác vụ lặp lại trong một khung xem để bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất.

Các tính năng của lịch mật mã hoá

Lịch Tutanota là một bước quan trọng để trở thành một giải pháp phần mềm cộng tác mật mã hoá. Tầm nhìn trong tương lai của chúng tôi là mọi người có thể dễ dàng sử dụng đám mây mà không phải cung cấp bất kì dữ liệu cá nhân nào. Sự mật mã hoá nối đầu tích hợp trong Tutanota khiến việc này trở thành khả dĩ.

Các tính năng của lịch
Mật mã hoá nối đầu tự động với tất cả dữ liệu
Tự động mật mã hoá nối đầu các lời nhắc
Truy cập được trên mọi thiết bị
Được tích hợp vào trình khách thư Tutanota
Khung xem theo ngày, tuần và tháng
Sự kiện với thời gian bắt đầu và kết thúc
Sự kiện nguyên ngày
Sự kiện lặp lại
Thêm & xoá lịch
Xem các sự kiện sắp tới
Nhập khẩu / xuất khẩu lịch
Lịch được chia sẻ
Tạo sự kiện từ thư
trong dự định
Cho phép tìm kiếm trong lịch
trong dự định
Gửi, chấp nhận, từ chối lời mời qua thư (iCal)
Hiển thị các sinh nhật từ sổ địa chỉ
trong dự định

This list gives an overview of already developed and upcoming features in Tutanota. Many features are included in the Free version while some can be booked via paid subscriptions. Please check our pricing page for details.

Dùng ứng dụng lịch an toàn ngay

An toàn, xanh, và không quảng cáo. Lịch mà bạn cảm thấy tốt khi dùng.

Tạo danh khoản Tutanota mật mã hoá của bạn ngay.