Together we rock

Spread privacy so that everybody can enjoy a secure email account.

Tham gia cùng chúng tôi trong cuộc đấu tranh cho sự riêng tư!

Trong tương lai, Tutanota sẽ là lựa chọn tôn trọng sự riêng tư thay thế Google với thư, lịch, ghi chú, lưu trữ đám mây - tất cả mặc định được mật mã hoá! Đây là mơ ước của chúng tôi về Liên Mạng trong tương lai, và chúng tôi thực sự kinh ngạc với những phản hồi và ủng hộ mà chúng tôi nhận được đến giờ từ các bạn. Chúng tôi xin mời tất cả các bạn hãy liên lạc và ủng hộ mục tiêu của chúng tôi nhằm mang sự riêng tư và an ninh đến cho thế giới.

Visit the Tutanota shop

We are here to educate the world that everyone's privacy matters. Join us! Check out the Tutanota shop and get your own Tutanota shirts, hoodies, caps and more.

Lan toả tính riêng tư.

Your security and privacy are at the heart of Tutanota, and every decision we make starts with the safety and privacy of your data. In contrast to most online services, we have a deep respect for your right to privacy. We build Tutanota to fight for your privacy, fight along with us and spread the word.

What we do with your money

86%
Development and data center
14%
Chi phí khác (trụ sở, cà phê, v.v.)
Your donations are directly invested into the development of your secure email service Tutanota and its encryption to protect your right to privacy. With your support, we will implement the following features:
Lịch mật mã hoá
Lưu trữ đám mây mật mã hoá

Thêm tính năng ưa thích của bạn.

You are a developer and would like to support Tutanota by contributing code? That is just awesome! Please make a pull request on GitHub. We will review your changes and get in touch with you.

It's always best to contact us first. If the wished-for feature also requires server-side changes, we need to develop it ourselves. You can discuss missing features with us and other users in our community forum.

Giúp chúng tôi biên dịch Tutanota để mang sự riêng tư đến cho thế giới.

Tutanota đã thành công bởi có sự ủng hộ tuyệt vời từ tất cả người dùng của chúng tôi, những người đã làm việc cùng nhau để gây dựng nên một lựa chọn thay thế tôn trọng sự riêng tư, thay thế các dịch vụ đang theo xu thế chung ở mọi nơi trên thế giới. Bạn có thể trở thành một phần của cuộc hành trình đáng kinh ngạc này bằng cách tham gia dự án biên dịch nguồn mở cho Tutanota.