Kết nối An toàn

The encrypted contact form for your website.

Fast & Secure

Secure Connect enables every visitor of your website to contact you confidentially. All data and all files entered into the contact form are automatically protected with strong end-to-end encryption. Try our Demo of Secure Connect now to see how easy it is for a website visitor to get in touch with you securely.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc với Tutanota

Tutanota lưu trữ tất cả thư doanh nghiệp của bạn mật mã hoá nối đầu ở các máy chủ được bảo đảm an ninh tại Đức. Chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn tận hưởng những lợi ích của đám mây - tính sẵn có, hiệu quả chi phí, tính linh hoạt, sao lưu tự động - mà không phải đánh đổi về mặt an ninh. Với Tutanota bạn sở hữu dữ liệu của mình, không ai khác có thể truy cập.

Thư mật mã hoá chế tạo ở Đức

Tutanota có trụ sở ở Hanover, Đức. Tất cả thư mật mã hoá của bạn được lưu ở những máy chủ của riêng chúng tôi trong các trung tâm dữ liệu hết sức an toàn tại Đức, chạy bằng năng lượng tái tạo. Với các luật bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt và GDPR, Đức có một trong những nền tảng luật pháp tốt nhất thế giới để bảo vệ thư an toàn của bạn.

Secure Connect - encrypted contact form

SECURE CONNECT FEATURES
Mật mã hoá nối đầu
Back-and-forth communication
Sending and receiving of files
Colors & logo can be customized
All texts can be customized
All texts can be published in several languages
Sven Taylor, Restore Privacy
"Secure Connect is a great feature that more websites should be utilizing. It easily enables an encrypted two-way communication and document sharing."
Claudio Guarnieri, Security Without Borders
"Đầu tiên, Kết nối An toàn là một cách rất đơn giản để cài đặt một biểu mẫu liên hệ ở địa điểm web của bạn. Tôi chỉ mất vài phút là đã thêm được Kết nối An toàn của Tutanota vào địa điểm web của mình."
Jürgen Klute, Europa Blog
"Tôi đã và đang dùng Tutanota được một thời gian dài, và Tutanota được chứng minh là an toàn. Thế nên Kết nối An toàn là một công cụ tuyệt vời cung cấp cái tôi cần cho blog của tôi.

Chuyển sang dùng thư doanh nghiệp an toàn ngay hôm nay

Get Secure Connect today to offer a confidential communication channel to all your business contacts. This is what you need to book for adding Secure Connect to your own website. If you have any further questions, please contact our sales team.