FAQ

Please also check our How-to section on this site to learn more about all Tutanota functionalities.

Table of contents

Get started

Tutanota có miễn phí không?

Có, thư Tutanota sẽ mãi mãi miễn phí với 1 GB lưu trữ miễn phí cho người dùng cá nhân. Lượng lưu trữ miễn phí thực sự thì lớn hơn nhiều vì chúng tôi nén thư của bạn.

How do I register a Tutanota account?

You can register for Tutanota here. Upon registration you can choose whether you would like a free or paid account. Please check our pricing page for details on all available subscriptions.

If a captcha is presented during the registration process, please check here if you need help solving the captcha.

Thư gửi tới những người dùng Tutanota khác có luôn được mật mã hoá không?

Yes, when sending emails from Tutanota to Tutanota, all emails are encrypted automatically end-to-end on your device. You do not have to enter any passwords.

Check out our quick YouTube tutorial to see how it works.

Mặc định gửi thư không mật mã hoá

Go here in Settings. You can choose the 'Default delivery': Encrypted ('Confidential') or not encrypted ('Not confidential'). You can also switch whether an email is encrypted or not when composing the email by clicking on the lock symbol. Emails to other Tutanota users are always encrypted by default.

Can Tutanota encrypt emails to other email services (external recipients)?

Yes. Tutanota uses a preshared password for sending an encrypted message to an external recipient, i.e. to someone who does not use Tutanota. Please check here to learn how to send encrypted emails to external recipients.

Or watch our quick YouTube tutorial.

Here we explain how to switch the default so that emails to external recipients are sent not encrypted and without a password.

Thêm địa chỉ thư biệt danh

Nếu đang dùng một trong các gói tính phí, bạn có thể thêm biệt danh vào danh khoản. Bạn cũng có thể chuyển sang các gói biệt danh lớn hơn. Xem thêm chi tiết ở trang giá của chúng tôi.

Đi đến đây trong hộp thư→ 'Biệt danh thư': Bấm vào 'Hiện biệt danh thư'. Bấm vào dấu cộng để thêm biệt danh. Một ô bật lên sẽ hiện ra, bạn có thể gõ vào biệt danh mà bạn muốn thêm. Bấm vào nút ba dấu chấm để chọn miền cho biệt danh. Có thể là bất kì miền Tutanota hoặc miền thư riêng nào mà bạn đã thêm vào danh khoản của mình.

Hãy lưu ý: Về mặt kĩ thuật, không thể xoá các biệt danh với một miền Tutanota, chỉ có thể tắt đi. Các biệt danh bị tắt vẫn được liên kết với danh khoản của bạn nếu bạn muốn bật lại sau này. Khi bạn dùng miền riêng của mình với Tutanota, bạn có thể xoá biệt danh với miền thư riêng và tạo các biệt danh mới.

Nếu bạn cần nhiều hơn năm biệt danh, bạn cần phải mua một gói biệt danh lớn hơn ở đây, kể cả khi các biệt danh đang bị tắt.

Bạn có thể thay đổi địa chỉ gửi mặc định thành biệt danh miền riêng của bạn (hoặc bất kì biệt danh nào khác) bằng cách thay đổi người gửi mặc định ở đây trong hộp thư→ 'Người gửi mặc định'. Việc này sẽ đặt biệt danh của bạn thành người gửi mặc định. Tuy nhiên, địa chỉ chính của danh khoản (tên trong thẻ) vẫn giữ nguyên.

Để thay đổi biệt danh khi gửi thư, bấm vào 'HIỆN'. Rồi bấm vào biểu tượng cây bút bên cạnh người gửi và chọn biệt danh mà từ đó bạn muốn gửi thư đi.

Các câu hỏi chung

Cái tên "Tutanota" có ý nghĩa gì?

Tutanota is derived from Latin and contains the words "tuta" and "nota" which means "secure message".

Tutanota có nguồn mở không?

Yes, all Tutanota clients are published as open source under GPLv3. Check out our GitHub repository. We welcome you to review the code, to give us feedback or to contribute!

Does Tutanota use renewable energy?

Yes, Tutanota is a green email service that relies exclusively on renewable energy for all email systems.

Tutanota có được chứng nhận không?

Tutanota phải trải qua một bài kiểm thử xâm nhập bao quát thực hiện bởi SySS GmbH vào tháng Mười một 2013. Qua các bài kiểm thử, các chuyên gia đã không thể truy cập vào hệ thống hay lấy được dữ liệu mật nào.

Tôi có thể dùng Tutanota cho doanh nghiệp của tôi không?

Yes, Tutanota offers secure business email accounts with lots of whitelabel customizations. You can place the login for your employees directly on your website with a whitelabel domain. Tutanota also offers Secure Connect, an open source encrypted contact form so clients can get in touch with you confidentially directly on your website. Learn here how to use Tutanota in your organization or company with your custom email domain.

Here's a list of all whitelabel customizations for business use. Here's an instruction how to whitelabel Tutanota for your business, how to add the encrypted contact form Secure Connect to your website and more.

Can I customize the design of Tutanota?

Yes, you can customize the logo and colors in Tutanota when you book whitelabel.

Can I whitelabel the Tutanota design for my business?

Yes, Tutanota supports extensive customization options for business use such as custom colors, custom logo, custom text in the message to external recipients and more. To customize Tutanota, you need to book the Whitelabel feature.

Kết nối An toàn là gì?

Kết nối An toàn là một biểu mẫu liên hệ mật mã hoá nguồn mở, cho phép người xem địa điểm web của bạn liên hệ với bạn một cách bảo mật. Xem ở đây cách đặt tính năng Kết nối An toàncách gửi một tin nhắn mật mã hoá qua Kết nối An toàn.

Tutanota có tuân theo GDPR không?

Yes, Tutanota as an encrypted email service is perfectly suited for any business that would like to use a GDPR-compliant email service.

Does Tutanota offer a data processing agreement according to the GDPR?

Yes, right after registration of a business account you will find a data processing agreement directly in Tutanota under Settings -> Subscription.

Lịch có được bao gồm trong Tutanota không?

Có, một chương trình lịch mật mã hoá đã được tích hợp vào trình khách thư Tutanota.

My calendar events differ by some hours between different devices. How can I fix this?

Please check that the time zones of your devices are in sync, including daylight saving time.

If you are using Firefox/Tor Browser with resistFingerprinting option in about:config, this automatically resets the browser time zone to UTC, which then leads to sync issues.

Can I use Tutanota for team collaboration?

Có, trong tương lai Tutanota sẽ bao gồm một bộ đầy đủ các lựa chọn cộng tác, chẳng hạn như cùng làm việc trên các danh sách tác vụ và các tài liệu. Hiện bạn đã có thể đặt hàng công cụ cộng tác này. Hiện tại nó được gọi là 'tính năng chia sẻ' vì bạn có thể chia sẻ các lịch mật mã hoá cũng như những bản mẫu thư của bạn với những danh khoản trả phí khác. Đây là bước đầu tiên, các lựa chọn cộng tác khác nữa sẽ có thêm trong tương lai.

Special offer for non-profit organizations
for free non-profit NGO NPO

We donate the business version of Tutanota to non-profit organizations (NPOs), schools and open source projects. Please find details on how these organizations can secure their emails for free or with a discount.

Chúng tôi có thể tích hợp Tutanota vào sản phẩm của mình không?

The Tutanota clients use REST services but there is no public documentation for that API or for a library, yet. Keep in mind that when user data is stored in or read from Tutanota, it has to be encrypted/decrypted on the client. You may of course dig into the open source code of Tutanota and integrate with your product, but at this time we can not provide any support for this. We will add a public API documentation in the future.

Tutanota terms: What is an account? What is a user?
user account disable user delete user

Khi bạn đăng kí Tutanota, bạn tạo ra một danh khoản thư. Danh khoản này ban đầu có một người dùng cũng là một quản trị viên. Danh khoản miễn phí chỉ có một người dùng. Nếu bạn nâng cấp lên một thuê bao tính phí, bạn có thể thêm người dùng vào danh khoản. Bạn quản lí người dùng trong danh khoản Tutanota của mình bằng người dùng quản trị viên. Bạn cũng có thể cho phép nhiều người dùng làm quản trị viên.

Biểu đồ thuật ngữ của Tutanota

Trong biểu đồ trên, kí hiệu '1' ở mũi tên nghĩa là có một mục được ấn định. Một người dùng có một hộp thư và một sổ địa chỉ. Kí hiệu '*' nghĩa là nhiều mục có thể được ấn định, vd. một danh khoản có một hoặc nhiều người dùng, một người dùng có thể có nhiều lịch và một hộp thư có thể có nhiều biệt danh thư (tính năng tính phí). Nhân đây, một hộp thư cũng có một địa chỉ thư chính.

How do I switch the date format from US to the European format (UK)?

The date format for your mailbox as well as your calendar is picked either from your language settings in Tutanota or from your system/browser settings. If you pick 'English' under 'Settings' -> 'Appearance', the American date format is displayed. If you pick 'Automatic' under languages, the date format of your browser/system is displayed. If you pick any other language, e.g. German, the date format of this language, e.g. German, is displayed.

Payment

How can I upgrade a Free account and book additional features?
upgrade downgrade Free Premium Teams Pro book subscription storage alias

You can switch the subscription in Tutanota by upgrading or downgrading. After upgrading you can also book further extensions such as larger storage or alias packages, users, the Business feature and more.

What payment methods does Tutanota support?

When booking a paid subscription in Tutanota, you can pay via Credit Card (Visa, Mastercard, American Express), via PayPal or via bank transfer. Payment via bank transfer is only available for business customers in the EU.

If you have problems paying for your Tutanota subscription, please contact our sales team.

Can I book a Tutanota subscription for multiple years?

Yes, you can buy gift cards and add them to your own account. Once the credit is added to your account, it does not expire. It will be used for future invoices. This gives you the option to top up your account whenever it is convenient for you. You can check your credit under 'Settings' -> 'Payment'.

How can I redeem a Tutanota gift card?

When you buy a gift card (by clicking on the present symbol to the left), a popup will appear with some buttons that will give you the option to a) send an email containing the gift card link, b) copy the link to the clipboard, or c) print off a graphic containing a QR code. The popup can also be viewed later under Settings -> Subscription -> Gift cards.

The person who wants to redeem the Tutanota gift card can then either click the link or scan the QR code, and they will be taken to a page where they can redeem it by following the steps provided (select or create Tutanota account, then redeem).

Terms and conditions of Tutanota gift cards

The terms and conditions can be found here.

How can I upgrade my Tutanota account with a cryptocurrency?

We plan to add Bitcoin as a payment method to Tutanota in the future. You can already buy Tutanota gift cards with the cryptocurrencies Monero or Bitcoin via our partner Proxystore.

Your Tutanota Password

Tutanota secures my private key with my password. Can you access my password?
khôi phục đặt lại mật khẩu

Không. Máy chủ mà bạn đang thực hiện việc xác thực không nhất thiết phải biết mật khẩu dùng để xác thực (đăng nhập). Nó chỉ cần có một điểm chỉ (giá trị băm) của mật khẩu. Với Tutanota giá trị băm cho việc xác thực được tính toán bởi trình duyệt và chỉ có giá trị băm được gửi đi mà thôi. Mật khẩu của bạn không bao giờ truyền đi qua Internet ở dạng thuần văn bản và không bao giờ đọc được trên máy chủ của chúng tôi. Vì giá trị băm là không khả nghịch, máy chủ sẽ không thể tái tạo mật khẩu từ giá trị băm. Máy chủ không thể giải mật mã thông điệp của bạn, nhưng vẫn có thể đăng nhập cho bạn.

Khuyến khích đọc thêm: Hiểu cách Tutanota tự động hoá việc mã hoá trong khi vẫn để bạn có toàn quyền với dữ liệu đã mã hoá của mình.

I can't access my account. What can I do?
password second factor lost login access recovery code reset

If you can't login to your account, this has been caused by one of the following reasons:

Our secure password reset feature enables you to reset your account yourself. Please write down your recovery code somewhere safe.

My password was stolen. What should I do now?

Nếu bạn nghĩ rằng mật khẩu của mình đã bị lộ cho một người khác nhưng bạn vẫn đăng nhập được, vui lòng làm như sau:

 • Thay đổi mật khẩu ở 'Thiết lập' -> 'Đăng nhập' -> 'Mật khẩu'.
 • Cập nhật mã khôi phục ở 'Thiết lập' -> 'Đăng nhập' -> 'Mã khôi phục'.

Nếu kẻ tấn công cũng đã đăng nhập, việc thay đổi mật khẩu sẽ tự động đăng xuất hắn ra.

Chúng tôi khuyến khích bạn luôn luôn dùng 2FA với danh khoản của mình vì nó khiến kẻ tấn công gần như không thể đăng nhập vào danh khoản của bạn.

Nếu bạn không thể đăng nhập vào danh khoản của mình được nữa, vui lòng xem phần FAQ này.

Where can I view my recovery code?

Đi đến Thiết lập - Đăng nhập và bấm vào biểu tượng cây bút bên cạnh 'Mã khôi phục' để hiện hoặc cập nhật mã. Để làm việc này, bạn cần nhập mật khẩu.

What hashing function is used for the password?

Your password is salted and hashed with Bcrypt on your device before being transmitted to Tutanota. Bcrypt is the most reliable method because brute-force attacks need much more time in comparison to conventional methods such as MD5 or SHA. With this method we guarantee an integrated confidentiality and we allow you to access and decrypt your emails from desktops and mobile devices instantly.

How do I choose a strong password?

Tutanota uses a password strength indicator that takes several aspects of a password into consideration to make sure your chosen password is a perfect match for your secure email account. You can find additional tips on how to choose a strong password here.

Tutanota has no limitations in regard to the password length or used characters; all unicode characters are respected.

Tutanota có hỗ trợ xác thực hai yếu tố (2FA) không?

Có, Tutanota hỗ trợ xác thực hai yếu tố với U2F và TOTP. Đây là các chi tiết về cách cài đặt yếu tố thứ hai trong Tutanota.

Can I unlock the app with a pin or biometrics (fingerprint, Face ID)?

Yes, you can secure the stored app login with a pin, pattern or biometrics (fingerprint, Face ID etc.) after activating this feature. Please go to Settings -> Login -> Credentials encryption mode to activate this. This option will only show after you have stored your login credentials in the Tutanota app. You will find more details here.

When I log out of Tutanota, the browser or app always logs in again. What can I do to stop this?

If you click on 'Logout', you log out. Please note: If you have previously saved the password, you are now logged out, but the password is still saved for automatic login. To 'unsave' the password, please log out. The login screen appears, click on 'More' and 'Delete credentials'.

An ninh và tính riêng tư

Where does the encryption process take place?

Encryption and decryption of data always happens locally on your device upon login. All data is end-to-end encrypted and only you can access the data with your password.

What is encrypted and what can you read?
mật mã hoá

Tutanota encrypts all data stored in your mailbox (contacts, emails, email signature, inbox rules, invoice data, payment method, certificate and private keys of your own domains). When sending an email, Tutanota encrypts subject, content and attachments automatically.

You can find a detailed explanation about what is encrypted in Tutanota on our security page.

We can read only the following metadata:

 • sender email address
 • recipient email address
 • date of the email

We are looking into possibilities to hide the metadata in the future as well.

Where are my keys generated and how is my private key secured?

Your private and your public keys are generated locally within your browser upon registration. Your private key is encrypted with your password. This way your login password receives the status of the private key. The key is encrypted so strong that only you can use the key for encrypting and decrypting data. This is why a strong password is essential. An automatic password check on the client makes sure that you use a strong password. Your password is never transmitted to the server in plain text. It is salted and then hashed with bcrypt locally on your device so that neither the server nor we have access to your password. With this innovative design you can access your encrypted inbox from any device (desktop, mobile) easily.

Tutanota dùng các thuật toán mã hoá nào?

For the email encryption between users, Tutanota uses a standardized, hybrid method consisting of a symmetrical and an asymmetrical algorithm. Tutanota uses AES with a length of 128 bit and RSA with 2048 bit. Emails to external recipients are encrypted symmetrically with AES 128 bit.

Thư của tôi được mật mã hoá với Tutanota như thế nào?

Tutanota automatically encrypts all emails stored in your mailbox. Emails between Tutanota users are automatically encrypted end-to-end, emails to external users can be secured with the help of a password. Here we explain the differences between a confidential (end-to-end encrypted) and a non-confidential email.

Independent of the end-to-end encryption, the transport between client and Tutanota servers is secured with TLS to maximize security.

Watch our YouTube email encryption guide for Tutanota - the quickest email encryption guide you can get!

Where are the Tutanota servers located?

The Tutanota servers are located in secure and ISO27001 certified data centers in Germany. All saved data are subject to the strict German privacy protection laws. Independent of that all data is end-to-end encrypted and cannot be read by the Tutao GmbH as the provider or by any third party.

Does Tutanota log IP addresses or can I use my encrypted mailbox anonymously?

By default, we do not log IP addresses when you log in or when you send an email. The IP addresses of sent and received emails are stripped so that your location remains unknown.

We only log IP addresses of individual accounts in case of serious criminal acts such as murder, child pornography, robbery, bomb threats and blackmail after being served a valid court order by a German judge. You can find details on this as well as on German data protection rights on our blog.

Learn on our blog how Tutanota fights illegal mass surveillance by providing an anonymous email service. Upon registration you do not need to provide any personal data (e.g. no phone number required). We will also make it possible to pay for Tutanota with Bitcoin.

Sổ địa chỉ trong Tutanota của tôi có được mật mã hoá không?

Yes, all data within Tutanota is end-to-end encrypted and only accessible with your password. Scanning and profiling of your data is not possible.

Tôi có thể tắt các phiên từ xa được không (xử lí phiên)?
ip address log logging security

Yes. You can view and remotely close active sessions under Settings -> Login.

Check our How-to to learn how to enable storing of closed sessions to monitor whether someone else has access to your account. To guarantee the users' privacy, we have implemented the feature as follows:

 • The IP address is stored encrypted, and only the user can decrypt this information. No one else - not even we at Tutanota - can access this information.
 • IP addresses are only stored for one week and then automatically deleted.
Do you delete inactive accounts / recycle email addresses?

A deleted email address (also if it is an alias) will not be recycled for security reasons. There must be no possibility that someone else is able to register your previously used email address, and then, by accident, receive a confidential email that was meant for you.

Free of charge accounts are deleted after an inactive period of six months. A regular login is necessary to prevent automatic deletion. We delete such accounts for security reasons and also to allow us offering free of charge Tutanota accounts at all. However, the email addresses of such deleted accounts may be taken over into another paid account and re-used as email aliases or additional user addresses if you still have the valid login credentials.

To re-use the email address of the inactive account

 1. You need to create a Premium email account (or use any paid Tutanota account you already have as the target account).
 2. Login to your lost account.

Reactivate inactive account

 1. Click on 'Help' as you can see in the screenshot above.

Reactivate inactive account

 1. Enter the 'Target account address' (and - if you enabled two-factor authentication - the recovery code of the lost address).

Then you can add the lost address(es) as an alias (or user) to the target email account. We call it merging of addresses.

Tại sao việc tự động tải ảnh lại bị chặn trong Tutanota?

Tutanota does not load pictures automatically when you open an email. When you load external images manually, please note that

 • someone knows that you read the email.
 • someone may add cookies to your browser (if your browser is not configured to reject them).
 • someone may track your location with your IP address.
 • someone may track parameters of your device.

Here we explain how to display external images. Please read here how we make sure that you can use Tutanota as an anonymous email service.

One of my emails is displaying a phishing warning. What does it mean?

Giả mạo là một tên gọi hoặc loại hình lừa đảo trực tuyến mà kẻ phạm tội cố gắng giả dạng làm một người gửi đáng tin cậy để lấy được dữ liệu của bạn chẳng hạn như thông tin đăng nhập hay dữ liệu thẻ tín dụng. Kẻ giả mạo dùng các kĩ thuật tinh vi đánh vào tâm lí và tạo ra các bản sao rất giống với các địa điểm web và thư thật.

Nếu bạn thấy một thông điệp cảnh báo giả mạo, điều đó có nghĩa là một vài phần của thư này khớp với các dấu hiệu giả mạo chúng tôi có được sau khi những người dùng khác báo cáo các thư tương tự là giả mạo. Hãy hết sức cẩn trọng với những thông điệp này. Các thư giả mạo thường chứa một liên kết đặc biệt đến địa điểm web trông có vẻ thật nhưng thật ra là không. Nếu bạn nghĩ thư đó là đáng tin và mở liên kết đó, hãy chắc chắn là bạn sẽ kiểm tra URL đầy đủ của địa điểm web: Kiểm tra xem bạn có thấy tất cả địa chỉ đó không, đôi khi chỉ một phần hoặc một chữ cái sẽ bị hoán đổi. Đây là thông tin thêm về cách phòng tránh tấn công giả mạo.

Bạn có thể đánh dấu một thư là không phải giả mạo để không phải nhìn thấy thông điệp cảnh báo cho thư này nữa.

Chúng tôi không bao giờ gửi cho bạn thư với các liên kết mà bạn phải nhập mật khẩu. Chúng tôi khuyến khích bạn luôn luôn bảo vệ thông tin đăng nhập của mình bằng 2FA vì nó khiến kẻ tấn công gần như không thể đăng nhập vào danh khoản của bạn.

Nếu bạn đã bị mắc vào bẫy tấn công giả mạo, hãy xem phần FAQ này.

One of my emails has a warning saying mail authentication is missing or failed. What does it mean?

We require all messages to be authenticated. Without authentication, the email could be coming from anyone or could be modified so you should always treat such emails with scrutiny. If you see a message where the authentication has failed (red warning banner), you should be especially careful as it means that this email was likely faked.

App, client, instructions

Where do I find the Settings?
Thiết lập

The Settings are in the navigation menu to the left.

Where can I request a new feature for Tutanota?

Bạn có thể yêu cầu và thảo luận về các tính năng mới với chúng tôi và những người dùng khác ở cộng đồng Reddit của chúng tôi. Bạn có thể kiểm tra xem đã có ai yêu cầu tính năng này và xem chúng tôi đã thêm nó vào Lộ trình hay chưa.

Tôi có thể thay đổi ngôn ngữ trong Tutanota bằng cách nào?

Ngôn ngữ trong Tutanota được tự động lấy từ thiết lập trình duyệt hoặc hệ thống của bạn. Vui lòng thay đổi ngôn ngữ ở đó. Ngoài ra, bạn có thể đến 'Thiết lập' -> 'Diện mạo' để thay đổi ngôn ngữ hiển thị của Tutanota.

Chúng tôi cũng xin mời bạn tham gia dự án biên dịch của chúng tôi để cải thiện Tutanota bằng bản ngữ của bạn!

Tôi có thể lấy ứng dụng Tutanota ở đâu?

Bạn có thể tải ứng dụng Tutanota về từ các cửa hàng sau:

Thêm vào đó, bạn cũng có thể tải về trực tiếp và cài đặt APK cho Android. Lưu ý rằng bạn sẽ không tự động có được các bản cập nhật nếu bạn cài đặt ứng dụng thủ công thay vì dùng một cửa hàng ứng dụng. Bạn có thể thêm blog của chúng tôi vào trình đọc RSS của bạn bằng liên kết này để được thông báo về các bản cập nhật: Dòng tin RSS

How can I zoom in the Tutanota app?

In the apps, you can zoom with a double tap. We plan to improve this behavior further.

Push notifications on my Android phone are being delayed. What can I do?

Vui lòng kiểm tra thiết lập ứng dụng trên điện thoại của bạn. Vì chúng tôi không dùng dịch vụ thông báo đẩy của Google, nên để nhận được thông báo đẩy một cách tức thời, bạn cần tắt tối ưu pin cho Tutanota.

Việc này là cần thiết để cung cấp cho bạn một dịch vụ thư nguồn mở thoát khỏi mọi liên kết với Google.

Calendar event alarms on my iOS device are no longer being received. What can I do?

In case the Tutanota app is force closed, iOS does not let the app receive new alarms via silent notifications. To receive calendar event notifications again, please open the app so that it stays in the background.

My Tutanota app on Android was disabled, but I don't see a new version on F-Droid. What can I do?

You need to update your F-Droid repository to see the newest version of the Tutanota Android app.

Why does the Tutanota app ask me to update WebView?

WebView là một ứng dụng hệ thống trên các thiết bị Android, cho phép chúng tôi hiển thị nội dung web trong ứng dụng Tutanota. Các phiên bản mới hơn cho phép chúng tôi sử dụng các công nghệ mới hơn để làm cho ứng dụng nhỏ hơn, nhanh hơn, đẹp hơn và ổn định hơn. Nếu bạn gặp vấn đề hay lỗi với ứng dụng trên Android, cập nhật WebView nhiều khả năng sẽ giải quyết được.

Đây là hướng dẫn cách cập nhật WebView trên điện thoại.

Can I change the notification sound for the Android app?

Yes, users have full control over notifications through the app system settings. On your phone go to 'Apps', select 'Tutanota' and change the notification for new emails there.

How can I use Tutanota with multiple users at the same time?

In the mobile app, you can currently only login with one user. To switch to another user, you must log out and log in again. You can login with multiple users in the browser by opening several tabs or windows. In the desktop clients, you can also open several windows to login with multiple users.

Why do I see "Could not access secret storage" in the desktop client?

Tutanota desktop app uses system keychain to be able to encrypt sensitive details such as credentials and alarms. On Linux there must be an app installed which provides secret storage (org.freedesktop.secrets interface). This is usually set up together with the rest of the desktop environment but sometimes it requires manual setup. Installing GNOME Seahorse and configuring keychain there should be sufficient. KeePassXC is another provider which can be used but it must be additionally configured.

Liệu có thể gộp nhiều địa chỉ thư Tutanota vào một danh khoản được không?
address multiple several merge

Yes, you can add existing email addresses (e.g. Alice2, Alice3) as aliases or users to a paid account (Alice1):

 1. Delete the email accounts (e.g. Alice2, Alice3)
 2. Upon deletion, it is important to enter the 'Target account address' (Alice1).
 3. Then login to the stated target email account (Alice 1). Go to Settings → Email → Email aliases. Click on 'SHOW EMAIL ALIASES', click on the plus symbol, and add the deleted email address(es) here. Alternatively, you can add the address(es) as user(s) under Settings → User management by clicking on 'Add user'.

Please note: You are only transferring the email addresses. Emails and contacts stored in the deleted accounts (Alice2, Alice3) are being deleted. Please export important emails before deleting the accounts.

Tutanota có sắc thái màu tối không?

Yes. Before logging in, click on 'More' and 'Switch color theme' to switch to the dark theme. This works in all Tutanota clients (web, desktop, apps). Alternatively, you can go to 'Settings' -> 'Appearance' to switch to the dark theme. To add a custom theme, you need to book whitelabel.

Tại sao Tutanota không dùng PGP?

Current encryption standards like PGP and S/MIME have several issues that we plan to address with Tutanota. These standards do not support forward secrecy and are not resistant to attacks from quantum computers.

In addition, it is important to us that the subject line in emails is also encrypted. That's why we have developed a solution that is also based on recognized algorithms (RSA and AES) and that automatically encrypts the subject, the content and the attachments. In the future, we plan to upgrade these algorithms to quantum-resistant ones that also support forward secrecy. You can find more information on why Tutanota does not use PGP here.

We also see the importance that Tutanota needs to be interoperable with other encryption solutions. We will develop an API so that Tutanota users can communicate with users of other secure services confidentially in the future.

What browsers does Tutanota support? Via what browsers can external recipients check their encrypted emails?

Tutanota supports the current version of the following browsers:

 • Firefox (desktop)
 • Opera (desktop, Android)
 • Chrome (desktop, Android)
 • Safari (desktop, iOS)
 • Microsoft Edge (desktop)
Việc phát triển vẫn tiếp tục. Tiếp theo sẽ là cái gì?
roadmap

Please have a look here and here.

Kích thước tối đa cho thư và đính kèm là bao nhiêu?

The size of emails with attachments sent via Tutanota is limited to 25 MB at the moment.

Tôi có thể lấy thư Tutanota của mình thông qua IMAP sang một trình khách thư khác không?
gmail outlook yahoo thunderbird chuyển hướng

This is not possible as we could not guarantee end-to-end encryption for your data. Instead Tutanota offers email desktop clients for Linux, Mac OS and Windows as well as a web client and apps for Android and iOS.

As an external recipient, can I re-access my emails later?

Yes, you can always access the emails sent via Tutanota through the link from your latest notification email. Old notification links from the same sender are de-activated for security reasons. Your exchanged password, however, stays unchanged as long as the sender does not change it. If you have saved the password upon accessing your confidential emails in your browser, you do not have to re-enter it.

Các lợi ích của việc thêm một người dùng khác vào danh khoản của tôi là gì?

Nếu bạn thêm một người dùng khác vào danh khoản của mình (thành viên gia đình, đối tác, thành viên nhóm v.v.), bạn sẽ có được các lợi ích sau:

 • Chia sẻ các gói biệt danh,
 • Chia sẻ các gói lưu trữ,
 • Dùng chung các thiết lập QTV như là các luật lọc rác và các miền riêng,
 • Đặt lại mật khẩu hay yếu tố đăng nhập thứ hai cho nhau (cần là QTV).

Đây là chi tiết thêm về việc quản lí người dùng. Nếu bạn không cần các lựa chọn chia sẻ này, bạn cũng có thể nâng cấp riêng biệt các danh khoản. Vui lòng xem thêm chi tiết ở bảng tính giá của chúng tôi.

Thêm nữa, mới đây chúng tôi đã thêm một tính năng chia sẻ cho bộ lịch mật mã hoá mà chúng tôi sẽ mở rộng trong tương lai. Việc chia sẻ toàn bộ lịch chỉ hoạt động với các danh khoản Tutanota trả phí khác.

Tôi có thể thêm các địa chỉ thư biệt danh vào Tutanota không?
alias user

Email aliases are additional email addresses that you can use with the same mailbox without having to switch accounts. Aliases are included in all paid plans of Tutanota. If you upgrade to Premium (€1 per month), you can add up to 5 aliases.

Find out more about Tutanota aliases in our How-to (create alias, change default sender, etc.). Learn here what the purpose of an email alias compared to a user is and how aliases can increase your security.

Tôi có thể dùng địa chỉ cộng cho địa chỉ thư Tutanota của tôi không?

Không, Tutanota không hỗ trợ địa chỉ cộng (xyz+username@tutanota.com) cho các miền của Tutanota. Nếu bạn muốn đăng kí với các địa chỉ cộng khác nhau ở các trang khác nhau, bạn có thể thêm một gói biệt danh vào danh khoản của bạn (giới hạn bởi số lượng biệt danh mà bạn đặt). Ngoài ra, bạn có thể dùng một miền thư riêng với hộp thư hứng nốt để tạo vô số địa chỉ cộng cho các thư đến.

Can I use a custom email domain with Tutanota?

Yes, any paid subscription of Tutanota comes with custom email domain support. Multiple domain support is also available in Tutanota. Please check our pricing page for details.

Please refer to our how-to to learn how to add your own email domains to your Tutanota account and how to make sure that your records (MX, SPF, TXT, DKIM, DMARC, CNAME) are set up correctly in your DNS as well as how to activate/deactive catch-all and more.

In addition you can watch this YouTube tutorial to learn how to set up your own domain in Tutanota.

Tutanota có dùng một bộ lọc thư rác không?
false spam block legit newsletter blacklist whitelist receive

Có, Tutanota dùng một bộ lọc rác để giữ sạch hộp thư của bạn khỏi thư rác. Chúng tôi vẫn đang liên tục cải thiện bộ lọc này. Nếu bạn nhận được thư rác, bạn cũng có thể cấu hình các luật lọc rác của riêng bạn ở đây để từ chối hoặc chấp nhận các địa chỉ hay miền thư nhất định. Nếu một người gửi bị chặn bởi bộ lọc rác, bạn có thể chấp nhận người gửi này cho danh khoản của bạn.

Ở danh khoản tính phí, chỉ QTV mới có thể tạo các luật lọc rác được áp dụng cho tất cả người dùng.

Tutanota có hỗ trợ các luật sắp thư để lọc các thư đến không?

Có, Tutanota hỗ trợ số lượng không giới hạn các luật sắp thư / bộ lọc cho danh khoản tính phí. Xem phần hướng dẫn ngắn để biết cách cài đặt các luật sắp thư.

Các thư trong Thùng rác và thư mục Thư rác có bị xoá không?

Yes, all emails in Trash or Spam are automatically deleted 30 days after the emails were moved to these folders. You can also manually empty these folders with one click. Please note: Emails deleted from Trash or Spam folders are physically deleted and can't be restored.

Are there email limits to protect Tutanota from being abused by spammers?

Có, Tutanota dùng các biến số khác nhau để tính toán giới hạn thư cho các danh khoản cá nhân. Việc này là cần thiết để bảo vệ dịch vụ thư miễn phí và ẩn danh của chúng ta khỏi các nơi gửi thư rác tìm cách lạm dụng Tutanota. Nếu các nơi gửi thư rác có thể lạm dụng Tutanota, điều đó gây hại cho tất cả người dùng Tutanota - các miền Tutanota có thể bị liệt vào các danh sách thư rác, điều mà chúng tôi phải phòng tránh trong bất kì hoàn cảnh nào.

Nếu bạn nhận được thông điệp sau trong danh khoản Tutanota của mình "Có vẻ bạn đã vượt quá số lượng thư cho phép. Vui lòng thử lại sau.", tức là phương pháp bảo vệ chống thư rác đã tạm thời chặn việc gửi thư từ danh khoản của bạn. Vui lòng đợi một hoặc hai ngày để gửi thư lại được.

Nếu bạn cần gửi thêm thư ngay, vui lòng nâng cấp lên bản Premium với giá phải chăng của chúng tôi (1 Euro mỗi tháng) vì giới hạn cho người dùng trả phí thì cao hơn nhiều. Chỉ cần bấm vào 'Premium' ở thanh trình đơn cạnh trong Tutanota.

Lưu ý rằng Tutanota không được dùng để gửi thư với số lượng lớn chẳng hạn như bản tin. Vui lòng xem Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi để biết chi tiết.

Are email addresses stored automatically in contacts when sending an email?

Yes, email addresses are automatically added to your encrypted Tutanota address book when sending an email unless you deactivate this feature. You'll find details here.

Tutanota có hỗ trợ xuất và nhập thư, danh bạ và lịch không?

Emails: You can export/download individual emails or batch-export emails by using multi-select. Email import is not yet possible. We plan to support email import as well as an even easier export function with our new secure desktop clients.

Contacts: You can import and export contacts via vCard.

Calendars: You can import and export calendars via .ics. Login with a browser and click on the three-dot button next to the calendar you wish to import data to or you wish to export.

Tôi có thể thay đổi chữ kí trong một danh khoản miễn phí không?

Yes, you can change the signature in Settings -> Email. Every account can change their signature. To support our free and secure email service, please leave the link to our homepage in your signature.

Liệu có thể chỉnh sửa các thư Tutanota (chỉnh sửa HTML) không?

Yes, Tutanota supports HTML editing options (embed images, add lists, bold, italics, underline, monospace, add hyperlinks, align the text left, center, right, justified, change text size, remove all formatting). These are explained in our how-to along with lots of information on email handling.

Can I receive notifications to another email account about incoming emails?

Yes, with a paid subscription you can set up email notifications to any email address under 'Settings' - 'Email' - 'Notifications'. You will be informed about new emails once until you log in. Only if you have logged in to view this email, Tutanota will send another notification to keep notification emails to a minimum.

As a Free user, you can receive push notifications in the browser, the Android & iOS app as well as the desktop clients.

Khác

Does Tutanota publish a Transparency Report?

Yes, the Tutanota Transparency Report is updated every six months. You can check it here. It also includes a Warrant Canary.

Nếu tôi nâng cấp lên Premium, tôi có thể hạ cấp lại thành miễn phí không?
Premium Free thuê bao huỷ thuê bao

Yes, you can downgrade back to free anytime. Before this, you need to disable all extra bookings. You can keep your main Tutanota email address as a free account.

Check here to see how you can upgrade or downgrade and how to add or disable extra bookings (aliases, storage, additional users).

Danh khoản mới tạo của tôi đã bị treo trong 48 tiếng sau khi đăng kí. Tôi nên làm gì?

Một số danh khoản tự động được đánh dấu để chờ xác nhận khi đăng kí nhằm tránh lạm dụng. Việc này thường ảnh hưởng đến các IP ở các dịch vụ VPN hoặc Tor vì các nơi gửi thư rác thường lạm dụng các dịch vụ này để qua mặt phương pháp bảo vệ chống thư rác của chúng tôi. Vui lòng đọc ở đây lí do mà thời gian chờ 48 tiếng là cần thiết để bảo vệ tối đa sự riêng tư của bạn với một dịch vụ thật sự là thư ẩn danh.

Trong vòng 48 tiếng này danh khoản sẽ không thể gửi hay nhận thư được. Vui lòng không chia sẻ địa chỉ thư mới của bạn trước khi việc chặn này được tự động dỡ bỏ.

Tôi không nhận được thư xác nhận từ các dịch vụ hoặc các bản tin. Tôi có thể làm gì?

Please check whether the sender was blocked by following this instruction.

Sometimes newly created email addresses are put on hold for 48 hours to prevent abuse. It is important that you do not share your email address until this block is lifted automatically. If you do use the email address to register elsewhere or sign up for newsletters before the block is lifted, this service will send you a confirmation email, which will bounce with a temporary error. This might lead to problems registering with this service, even in the future.

Tôi không thể dùng địa chỉ thư Tutanota để đăng kí một dịch vụ trực tuyến được. Tôi có thể làm gì?

Most websites and online services let you register with your chosen Tutanota email address just fine. Unfortunately, we have received reports by users that some websites block Tutanota email addresses for registrations. Please check these options to resolve this situation.

How do I solve the Tutanota Captcha upon registration?

Tutanota uses its own Captcha so that we do not have to depend on using Google Captcha. This enables us to offer an open source email service without any links to Google.

The Tutanota Captcha shows a clock. You need to enter the displayed time with four numerals, including the colon in the middle. If the displayed time is 8.30 for example, you have to enter 08:30 or 20:30 exactly.

Tôi nhận được một thư mang tính lạm dụng (thư rác, lừa đảo) từ một trong các miền của các bạn. Làm thế nào để tôi báo cáo lạm dụng?
fraud stalker threat abuse abusive phishing

If you would like to inform us about abusive usage of one of our domains (tutanota.com, tutanota.de, tutamail.com, tuta.io, keemail.me), please contact us at abuse@tutao.de. Please forward the abusive message to us if appropriate.

If you are a Tutanota user and have received a phishing email, you can report this email by clicking on the three-dot button to the right and then click on 'Report phishing'. Here are more details.

If you would like to report abusive usage originating from another provider's email address, you can find contact addresses at abuse.net.

Where can I report a security issue or a vulnerability that I found in Tutanota?

We at Tutanota take utmost care to secure your mailbox to the maximum. The Tutanota code is published on GitHub, and we invite security experts to check the code. In case you find a vulnerability in Tutanota, please report it directly to us so we can fix it.

Làm sao để xoá danh khoản Tutanota?
xoá

To delete your account, go to Settings - Subscription - Delete Account. You need to enter your password upon deletion.

Please note: Deleted Tutanota accounts can't be restored. Deleted email addresses are blocked for registration and can't be used again.

How to use Tutanota

Đăng nhập, phím tắt & thông tin đầu tải

Tutanota login

 • Here you login to our mail client.
 • Please enter your full email address and password and click 'Log in'.
 • If you tick 'Store password', your password will be stored in the browser for easier login. Only choose this option if you are using your own device.
 • Click on 'More' to see more options. 'Sign up' to register a new account, 'Switch color theme' to switch to the dark theme (shown in the screenshot above), and 'Lost account access' to open a help article on how to recover your account.
 • If you have saved your password, you will see two more options under 'More': 'Different account' to login with another Tutanota email address and 'Delete credentials' to delete the password you have previously saved in the browser.

Tutanota shortcuts

 • Tutanota supports lots of keyboard shortcuts. You can display all shortcuts available in any given section of Tutanota by pressing F1 (fn+F1). You can also use HTML shortcuts to design your mails such as Ctrl+b, Ctrl+i, Ctrl+u. Watch our YouTube tutorial on shortcuts here.
 • Show header info: You can show the email header of received emails by pressing H.
 • Tutanota strips headers from emails sent to protect your privacy.
 • If the technical sender is different from the header info, Tutanota warns you about this. The differing sender information could be a sign that this email is coming from a scammer.
Cài đặt một yếu tố thứ hai (2FA) trong Tutanota

Chúng tôi khuyến nghị cài đặt 2FA vì các lợi ích của nó về mặt an ninh. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn an ninh trực tuyến của chúng tôi về cách 2FA giữ an toàn cho thư của bạn khỏi tin tặc.

Đăng kí yếu tố thứ hai

Bạn có thể kết nối yếu tố thứ hai của bạn với Tutanota trong Thiết lập -> Đăng nhập. Với vai trò QTV bạn có thể cài đặt yếu tố thứ hai cho người dùng của bạn trong Thiết lập -> Quản lí người dùng.

Tutanota hiện hỗ trợ các loại yếu tố thứ hai sau:

 • Khoá an ninh (U2F), vd. Yubikey. U2F hiện được hỗ trợ trên Chrome, Opera, và Firefox.
 • TOTP với một ứng dụng xác thực như FreeOTP+, andOTP, Authenticator, Authy, v.v.. Nếu việc cài đặt một yếu tố thứ hai với TOTP thất bại, vui lòng kiểm tra rằng thời gian đã được đồng bộ giữa các thiết bị của bạn.
 • Chúng tôi dự định hỗ trợ thêm các loại yếu tố thứ hai khác nữa. Hãy cho chúng tôi biết thông qua các kênh truyền thông xã hội loại nào bạn muốn dùng hơn!

Yếu tố thứ hai có thể được thêm bởi quản trị viên và người dùng, nhưng chỉ QTV mới có thể xoá bỏ yếu tố thứ hai đã được ấn định.

Lưu ý: Nếu bạn đánh mất yếu tố thứ hai, bạn sẽ không thể đăng nhập vào danh khoản được nữa. Để phòng tránh việc này, bạn có thể thêm nhiều yếu tố thứ hai. Thêm nữa, hãy ghi lại mã khôi phục được hiển thị khi bạn thêm một yếu tố thứ hai.

Xác thực bằng yếu tố thứ hai

Trong quá trình đăng nhập bạn phải xác thực bằng một trong các yếu tố thứ hai. Một cách khác, bạn cũng có thể chấp thuận phiên đó từ một trình khách khác đã đăng nhập. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ yếu tố thứ hai bạn đã đăng kí, bạn chỉ có thể chấp thuận phiên từ một trình khách khác.

Làm sao để đặt lại yếu tố thứ hai nếu làm mất

Để đặt lại yếu tố thứ hai, bạn sẽ cần có mã khôi phục cá nhân và mật khẩu. Bạn có thể xem và cập nhật mã khôi phục ở Thiết lập -> Đăng nhập.

Nếu bạn đã đánh mất yếu tố thứ hai, bấm vào Thêm -> Không truy cập danh khoản được ở trang đăng nhập. Bạn sẽ phải nhập mã khôi phục cũng như mật khẩu để xoá tất cả các yếu tố thứ hai của mình.

Làm sao để đặt lại mật khẩu hoặc yếu tố thứ hai?

Khi bạn tạo một danh khoản Tutanota mới, tính năng đặt lại mật khẩu an toàn của chúng tôi cho phép chỉ riêng bạn đặt lại danh khoản của bạn. Hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn có ghi lại mật khẩu và giữ nó ở nơi an toàn.
 • Bạn có ghi lại mã khôi phục để luôn truy cập được danh khoản Tutanota của mình.

Trong trường hợp bạn không thể đăng nhập vào Tutanota, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã nhập địa chỉ thư với phần cuối đúng, vd. ".de" hay ".com".
 • Phím caps lock đang tắt.
 • Thời gian trên thiết bị TOTP của bạn được đồng bộ đúng (chỉ thích hợp khi xác thực yếu tố thứ hai với TOTP thất bại).

Chúng tôi không biết mật khẩu và không thể thay đổi yếu tố thứ hai của bạn. Tuy nhiên, có các cách khác nhau để truy cập lại được vào hộp thư khi bạn bị mất mật khẩu hay yếu tố thứ hai.

Có quản trị viên

Nếu bạn là thành viên của một tổ chức hay một công ti: Yêu cầu quản trị viên đặt lại mật khẩu của bạn. Mỗi quản trị viên đều có thể đặt lại mật khẩu của người dùng và QTV khác. Nếu bạn muốn chắc chắn không mất danh khoản tính phí của mình, tốt nhất là có ít nhất hai quản trị viên.

Có mã khôi phục

Mã khôi phục là mã cá nhân của bạn để đặt lại danh khoản. Nếu bạn đã ghi lại nó khi tạo danh khoản, bạn có thể đặt lại mật khẩu hay yếu tố thứ hai của mình, dùng mã khôi phục cá nhân, bằng cách bấm vào Thêm > Không truy cập danh khoản được ở trang đăng nhập.

Bạn có thể xem cũng như cập nhật mã khôi phục ở Thiết lập > Đăng nhập. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về tính năng đặt lại an toàn này trên blog của chúng tôi.

Với 2FA được bật, bạn sẽ cần 2 trong 3 yếu tố để đặt lại danh khoản Tutanota của mình:

Bấm vào đây để đặt lại mật khẩu. Bạn cần yếu tố thứ hai (nếu 2FA được bật) và mã khôi phục.

Bấm vào đây để đặt lại yếu tố thứ hai. Bạn cần mật khẩu đăng nhập và mã khôi phục.

Hãy lưu ý: Nếu bạn mất cả mật khẩu và yếu tố thứ hai, sẽ không có cách nào để đặt lại được danh khoản Tutanota của bạn với mã khôi phục.

Làm sao để cải thiện kết quả tìm kiếm?

Để tìm kiếm trong hộp thư mật mã hoá của bạn, chỉ cần bấm vào trường tìm kiếm ở trên đầu hoặc ấn F.

Trường tìm kiếm Tutanota

Khi bạn ấn enter, Tutanota đưa bạn đến một mặt nạ tìm kiếm chi tiết hơn. Chức năng tìm kiếm miễn phí tìm lại từ một tháng trước.

Mặt nạ tìm kiếm chi tiết

Mặt nạ tìm kiếm chi tiết cho phép bạn chỉ ra khung thời gian để tìm kiếm (một tháng đối với người dùng miễn phí). Chức năng tìm kiếm không giới hạn còn cho phép bạn lọc tìm kiếm, vd. ai đã gửi thư, bạn đã gửi thư đến ai, truy vấn tìm kiếm nằm trong chủ đề hay trong thân, tìm kiếm trong thư mục nào.

Vì tất cả dữ liệu ở Tutanota đều được mật mã hoá, nên việc dùng chức năng tìm kiếm tân tiến của chúng tôi sẽ tạo ra nhiều lưu lượng. Đây là lí do mà tìm kiếm không giới hạn chỉ khả dụng cho người dùng trả phí. Xem tại đây cách bạn có thể có lợi từ việc dùng gói Premium chỉ với 1€ mỗi tháng.

Hãy lưu ý: Bạn chỉ có thể tìm kiếm thư và liên hệ, vậy nên, trường tìm kiếm sẽ không hiển thị khi bạn đang xem phần 'Thiết lập' của hộp thư của bạn.

Adding of custom email domains

If you own one or more domain names that you want to use with Tutanota, you can add these domains to your paid subscription of Tutanota. The setup wizard for your custom email domain will guide you through the process in just four small steps. In each step the wizard will explain, which configuration changes you have to make. If you don't have a Tutanota account, you can register here.

The setup wizard for your custom email domain can be found in 'Settings' -> 'Global settings' -> 'Custom email domains' by clicking the '+' button.

Check out this YouTube tutorial to learn how to set up your own domain in Tutanota.

In order to send and receive emails with your custom domain in Tutanota, you need to configure the following types of DNS records in the settings of your domain name provider. Prior to configuring those DNS records the wizard will allow you to create new users or email aliases for your custom domain in order to have a smart switch to receiving emails in Tutanota.

 • a TXT record to prove that you are the owner of the domain
 • an MX record with any priority
 • a TXT record for SPF
 • CNAME records (_domainkey) for DKIM
 • CNAME records for MTA-STS
 • a TXT record (_dmarc) for DMARC is recommended

The exact values that these DNS records should point to will be shown to you in the setup wizard.

The MX record is necessary to relay emails for your domain to the Tutanota servers. The SPF TXT record marks the Tutanota server as valid sender of emails from your domain. The _domainkey and _dmarc records make sure your emails are signed with DKIM and sender spoofing of your domain's email addresses can be detected automatically by the recipient mail servers. The MTA-STS records make sure that transport encryption and authentication is used between different mail servers.

Tutanota will indicate if the DNS records are fine for all your domains or if there is something that has to be changed.

Please note that with some domain name providers it may take up to a few hours before changes to your DNS records become visible for other mail servers. You can check your DNS settings here.

How can I use Tutanota in my organization or company with my custom email domain?
 1. Đăng kí một danh khoản Tutanota tính phí tại đây. Việc này sẽ tạo ra người dùng quản trị viên đầu tiên của bạn. Khi bạn thêm người dùng bổ sung vào danh khoản của mình, bạn có thể chọn tất cả - hoặc chỉ một vài - làm QTV. (Các) quản trị viên của bạn có thể cấu hình tất cả các thiết lập chung và quản lí người dùng, vd. đặt lại mật khẩu. Vì chúng tôi ở Tutanota không thể đặt lại mật khẩu, chúng tôi đề xuất có ít nhất hai QTV và/hoặc ghi lại mã khôi phục trong quá trình đăng kí. Bạn phải chọn một trong các miền Tutanota cho địa chỉ thư của người dùng QTV đầu tiên. Sau đó bạn có thể thêm biệt danh trong miền thư riêng của bạn vào cho người dùng này.
 2. Thêm miền thư riêng của bạn ở "Thiết lập" -> "Thiết lập chung" -> "Miền thư riêng". Bạn phải đặt một bản ghi DNS cho miền thư riêng để chúng tôi có thể xác nhận miền đó là của bạn. Bạn sẽ thấy hướng dẫn cụ thể ở Tutanota khi cài đặt miền của mình nhưng bạn cũng có thể đọc ở đây.
 3. Thêm người dùng (nói cách khác là hộp thư) cho miền của bạn ở "Thiết lập" -> "Quản lí người dùng". Nếu bạn có một lượng người dùng lớn, bạn có thể nhập một tệp CSV chứa tên người dùng, địa chỉ thư và mật khẩu. Làm như vậy sẽ tiện hơn cho việc tự động tạo tất cả người dùng trong một bước.
 4. Đặt các bản ghi DNS (MX, spf, DKIM, DMARC) cho miền thư riêng của bạn để có thể gửi và nhận thư với miền riêng của bạn ở Tutanota. Nếu việc đó không thành công, bạn sẽ thấy một danh sách các bản ghi DNS bị thiếu hoặc không đúng ở "Thiết lập" -> "Thiết lập chung" -> "Miền thư riêng".
 5. Cung cấp mật khẩu cho người dùng, để họ có thể đăng nhập vào hộp thư của mình.

Lưu ý rằng chúng tôi chưa hỗ trợ việc nhập khẩu thư. Chúng tôi có kế hoạch cho phép việc nhập khẩu trong một vài tháng tới. Hiện tại thì chúng tôi đề xuất hãy giữ các hộp thư cũ để tham khảo khi chuyển từ một nhà cung cấp khác sang Tutanota.

Ở trang doanh nghiệp của chúng tôi, có một phần tóm tắt tất cả các tính năng hiện có trong thư doanh nghiệp an toàn của Tutanota.

Làm sao để đặt tính năng Kết nối An toàn?

Để đặt biểu mẫu liên hệ mật mã hoá Kết nối An toàn, bạn cần:

Các nhà báo có thể xin sử dụng miễn phí Kết nối An toàn. Các tổ chức phi lợi nhuận có thể mua phiên bản doanh nghiệp của Tutanota với nửa giá bao gồm thuê bao Premium, tính năng nhãn trắng và Kết nối An toàn.

How to send an encrypted message via Secure Connect?

When someone starts to communicate with you via the encrypted contact form Secure Connect, the entire communication will be encrypted end-to-end. Encryption takes place locally in the browser so that no third party - not even we as the provider of Secure Connect - can access this information.

Here is how to start an encrypted communication channel via Secure Connect:

 1. Click on Create Request.
 2. Enter a subject line.
 3. Choose a password and repeat the password. In case you want to check for replies later, write down the password somewhere safe.
 4. Enter your message.
 5. Drag and drop files into the message field or click on the symbol in the top right corner to attach files. They are automatically attached to the message.
 6. In case you want to be notified about replies, enter an email address at the end. This is optional. If you want to stay anonymous we recommend not entering an email address here.
 7. Click on Send in the top right corner.
 8. A random email address for your encrypted communication channel has been created. Write down this email address (and the previously chosen password) to re-access your encrypted communication channel later.

While sending the encrypted message via Secure Connect, Tutanota automatically creates a mailbox for the sender with an automatically generated email address of your whitelabel domain. The sender can login with the selected password to read your reply and also reply again. With Secure Connect an encrypted communication channel has been established that is both easy to use and secure.

Khi nào thì tôi cần thư mật mã hoá?

Cần có mật mã hoá thư bất kì khi nào bạn muốn gửi một thư mật. Tức là bất kì khi nào thư của bạn chứa thông tin cá nhân không nên được công khai. Các ví dụ sau cho thấy sự khác nhau giữa thư mật được mật mã hoá nối đầu và thư không được mật mã hoá nối đầu trong Tutanota.

Alice là người dùng Tutanota, Bob có thể là người dùng Tutanota hoặc một người nhận ngoài hệ thống và Carol không phải là người dùng Tutanota. Trong bất kì trường hợp nào tất cả thư (bao gồm đính kèm) đều được lưu mật mã hoá trên máy chủ Tutanota. Độc lập với việc mật mã hoá nối đầu, việc giao vận giữa trình khách và máy chủ Tutanota được bảo vệ bằng TLS để tăng cường tối đa an ninh.

Gửi và nhận thư mật mã hoá nối đầu
Thư được mật mã hoá ở trình khách của Alice, lưu mật mã hoá trên máy chủ và chỉ có thể được giải mật mã bởi Alice hoặc Bob.

Gửi và nhận thư mật mã hoá nối đầu

Gửi thư không mật
Thư được gửi thông qua SMTP đến người nhận. Thư đã gửi vẫn được mật mã hoá cho Alice và lưu trên máy chủ.

Gửi thư không mật

Nhận thư không mật
Khi thư SMTP được nhận ở máy chủ Tutanota, nó được mật mã hoá cho Alice và lưu ở máy chủ.

Nhận thư không mật

Hướng dẫn cập nhật WebView trên Android

Updating WebView is usually as simple as installing an app. For devices with Android older than Nougat, this is usually the app called Android System WebView, which you can download from the PlayStore here.

Additional optional settings changes

The Android N default WebView is usually tied to the Chrome browser. If you don't want to install Chrome, you can install another provider and later select another WebView implementation in the developer settings.

To enable developer settings:

 • Open up your Settings app.
 • Scroll all the way down to find “About Phone” (or “About Tablet”)
 • Scroll down again and find the entry with the Build number.
 • Start tapping on the “Build number section”, Android will now pop up a message informing you that in x amount of clicks you will become a Developer. Keep tapping until the process is complete.

Note for LeEco device owners: LeEco made changes to some devices which prevents changing WebView. We don't know of a workaround, yet. We recommend using the web browser to access your Tutanota mail account.

Thư

Trình đơn điều hướng: Thư và thư mục

Depending on the width of your browser Tutanota displays the left Settings menu, your folder list, your mail list, and the selected mail.

Mail folders

 • To add folders, please click the plus symbol in the left folder view. A pop-up opens where you can enter the folder name. The newly created folder will be sorted alphabetically under 'Your Folders'. You can add as many folders as you need.
 • To edit this folder later, click on the folder. Then click the symbol with the three dots next to the folder. You can 'Rename' this folder, or 'Delete' it.
 • Please note: If you delete a folder all mails are immediately physically deleted. Make sure to have selected the right folder before hitting 'Delete'.
 • If you are in the 'Trash' or 'Spam' folder, you can click the 'empty folder' symbol next to the folder to completely empty this folder. When you click this symbol, all mails are physically deleted. Physical deletion means that these mails can never be restored, not by you, not by us. They are wiped from our servers.
 • Spam folder: Tutanota automatically puts suspected spam into this folder. If you delete a mail from this folder, it does not go to Trash, but it is physically deleted.
Multi-select, drag & drop, mark unread of mails

Multi select

 • You can use multi-select on desktop (press Shift or Ctrl while selecting and deselecting specific mails) and mobile (activated by a long press).
 • You can move all selected mails with drag & drop to any folder.
 • You can drag and drop all selected emails to your local file system by pressing ctrl or alt while dragging. In the desktop clients, you can decide whether to export emails as msg or eml files under 'Settings' -> 'Desktop' -> 'Email export file format'.
 • You can click the symbols displayed to the right: 'Cancel', 'Move', 'Delete', or the three dots. When you click the three dots, you can choose one of the following options: 'Mark unread', 'Mark read' or 'Export'.
 • In the Tutanota app you can swipe a mail left, then it goes to Trash. If you swipe a mail right, it goes to Archive.
Email handling

Mail menu items

When you select an email, these options show up to its top.

 • The top email menu has the following options:

  • Arrow left = reply - Shortcut: Press R.
  • Double arrow left = reply all - Shortcut: Press ⇧ + R.
  • Arrow right = forward
  • Folders symbol = Move this email to a folder. When you click this symbol, a folder list opens where you can choose a folder to move the email to. You can also move a mail with drag & drop in the browser.
  • Delete symbol = The email is moved to Trash.
  • Three dot symbol = You can mark the email unread or export it.
 • If you want to print an email as pdf, you can use the browser function for printing.

Sender

 • In an opened email, you can click the sender. A pop-up opens where you can show and edit this contact in your address book.
 • You can also click on 'Add inbox rule' (part of all paid plans) or 'Add spam rule' so that future mails from this contact are automatically moved to a specific folder.

Add rule

 • With a paid subscription, you can also click 'Add inbox rule' to send all new emails from this sender to a particular folder. Find more details on 'Inbox rules' under section 'Email'.

Sending of emails

Write a mail

Condensed email window.

 • Click on 'New email' in the top left corner to compose a new email.
 • When you enter an email address into the 'To'-field, Tutanota shows you the preview of matching email addresses from your address book. You can hit 'Enter' to choose the first email address shown or you can keep on typing.
 • Once you have entered an email address in the 'To'-field, the 'Confidential'-button appears in the 'Subject' line. Click on it to send this mail not end-to-end encrypted. You may also switch the default to encrypted/not-encrypted here in your Settings→ 'Default delivery'. Emails to other Tutanota users are always end-to-end encrypted; there is no option to disable this.
 • Below the recipient's email address of an encrypted mail, you enter the 'Password' for the recipient, which you need to share with your recipient via a different channel.
 • Attach files by clicking on the file symbol in the subject line or by using drag & drop.
 • Write your email like you are used to from other webmail services. When you click 'Send', Tutanota automatically encrypts subject, body and attachments for you.

Writing an email

Enlarged email window.

 • Click on 'Show' in the 'To' field to enlarge/reduce the options shown. After enlarging it, you can enter Cc- and Bcc-recipients.
 • If you have added an alias in 'Settings', you can also change the email address you want to send from by clicking on the pen symbol next to the 'Sender' email address. You can change the default sender here in your Settings→ 'Default sender'. This makes your alias the default sender, the Tutanota address will still remain the main account address (name in tab) which can't be changed.
 • External recipients of an end-to-end encrypted email receive a notification mail from your Tutanota email address. You can choose the language of this notification email by clicking on the pen symbol on the right (in this screenshot: English is chosen).

Text editing tools

When writing an email you can use these text editing tools

Please use mouse-over in the web client to see what symbol represents what function. The Tutanota text editing tools enable you to embed images, add lists (bullets and numbers), change texts to bold, italics, underline, monospace, add hyperlinks, align the text left, center, right and justified, change the text size, and remove all formatting from selected text.

Insert a template into an email

Insert a template

To insert a template into the mail editor, please login to Tutanota in the browser or in one of the Tutanota desktop clients:

 1. Type "#" and the shortcut you defined when creating the template.
 2. Hit tab.
 3. The template gets inserted into the mail editor automatically.

If you have created several language versions for this template, you can choose the correct one after hitting tab (step 2).

Alternatively, you can access your templates by typing ctrl+space, or from the editor toolbar. There you can search for the correct template and insert it.

Tải ảnh bên ngoài

View images in Tutanota

Tutanota blocks automatic image loading to protect your privacy. To load external images, please click on 'Show' above the mail body to load the image for now or on 'Always trust sender' to always load all images sent from this email address. Please note that you have to allow images from a trusted sender on all your devices once. In the case that mail authentication fails or is non-existent, images will not be loaded even if the sender has been allow-listed. Inline images are displayed directly as no external content needs to be loaded.

Encrypted email to external recipient

Khi gửi một thư mật mã hoá đến một người nhận ngoài hệ thống, bạn cần đưa ra một mật khẩu trong lúc soạn thư.

Viết thư

Khi đã được đặt, mật khẩu này sẽ tự động được lưu cùng với liên hệ trong sổ địa chỉ Tutanota của bạn, việc này làm sổ địa chỉ mật mã hoá của bạn trở thành trình quản lí mật khẩu cho các liên hệ ngoài hệ thống của bạn. Lần tiếp theo bạn viết thư cho người nhận đó, bạn chỉ cần chỉ ra địa chỉ thư và Tutanota sẽ tự động nhập vào mật khẩu. Mật khẩu này cần được trao đổi qua một kênh thứ hai. Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu, bạn có thể làm vậy ở màn hình danh bạ hoặc khi soạn một thư mới cho người nhận ngoài hệ thống này.

Người nhận ngoài hệ thống

 • nhận được một thư thông báo với một liên kết đến Tutanota (trình duyệt mở ra),
 • nhập vào mật khẩu đã trao đổi,
 • có thể đọc thư đã được tự động giải mật mã, trả lời một cách bảo mật, xuất ra toàn bộ các thông điệp đã trao đổi và lưu chúng vào máy cục bộ.

Lưu ý: Liên kết trong thư thông báo chứa một salt cần thiết cho việc giải mật mã đi kèm với mật khẩu. Vì vậy, một ai đó muốn lấy được thông điệp đã mật mã hoá cần phải có liên kết chính xác này và mật khẩu. (Một liên kết cũ sẽ bị vô hiệu hoá ngay khi bạn gửi một thư mới đến cùng địa chỉ thư đó.)

Luật phát hiện thư rác

Việc nhận dạng thư rác trong Tutanota bao gồm nhiều giai đoạn. Với thư đến qua SMTP không mật mã hoá, đầu tiên, thư nhận được sẽ được kiểm tra qua các danh sách rác DNS. Ở giai đoạn hai chúng tôi lọc thư bằng cách thực hiện các kiểm tra về nội dung và đánh dấu thư là rác hay không. Thư được đánh dấu là rác sẽ được chuyển đến thư mục thư rác trong hộp thư của bạn. Ở giai đoạn ba chúng tôi lọc thư rác dựa trên các danh sách người gửi thư do người dùng tạo. Danh sách này cho phép phân loại địa chỉ thư là rác hoặc không là rác. Việc kiểm tra này hoạt động với tất cả thư đến và có thể được cấu hình bởi quản trị viên. Các luật có hiệu lực cho tất cả người dùng.

Là quản trị viên cho một danh khoản Tutanota, bạn có thể cấu hình danh sách địa chỉ thư ở đây trong Thiết lập.

Ở trong một thư bạn nhận được, vui lòng bấm vào 'Hiện thêm', rồi bấm vào trường địa chỉ Từ để chỉ định địa chỉ thư, miền, hoặc miền cấp cao nhất với một trong các luật lọc rác sau:

 • Không phải thư rác - Thư từ địa chỉ thư của người gửi này luôn được lưu trong hộp thư đến.
 • Luôn là thư rác - Thư từ địa chỉ thư của người gửi này luôn được lưu trong thư mục thư rác.
 • Huỷ - Thư từ địa chỉ thư của người gửi này sẽ bị lặng lẽ huỷ. Người gửi sẽ không có thông tin gì về việc này.

Luật "Không phải thư rác" có độ ưu tiên cao hơn "Luôn là thư rác" và "Huỷ" có độ ưu tiên thấp nhất.

Bạn có thể đặt luật lọc rác cho địa chỉ người gửi (độ ưu tiên cao nhất), miền (độ ưu tiên thấp hơn), và miền cấp cao nhất (độ ưu tiên thấp nhất). Để thêm luật lọc rác cho một miền, chỉ cần nhập miền theo dạng xyz.com không cần đặt @ ở trước. Luật này cũng sẽ áp dụng với thư gửi từ một miền con. Để thêm luật lọc rác cho một miền cấp cao nhất, chỉ cần nhập com - chẳng hạn - không cần dấu chấm ở trước.

Luật cho các miền thì bị giới hạn. Bạn không thể đặt luật "Luôn là thư rác" và "Huỷ" cho các miền Tutanota và các miền riêng của bạn.

Bạn còn có thể cho phép tất cả thư. Để làm việc này, tạo một luật lọc rác và điền dấu sao * vào chỗ mà thường thì bạn sẽ điền địa chỉ thư mà luật này áp dụng.

Allow emails blocked due to spam

How to receive blocked emails
How to receive blocked emails.

Go to 'Settings' -> 'Global Settings' -> 'Rejected email senders' to check whether any email to your account has been blocked due to the sender being listed on a spam list. You can click 'Refresh' to refresh the list in case you are waiting for a registration email. If a blocked email is shown here, you can allow the sender so that emails from this sender will reach your inbox in the future.

Report an email for phishing

To report an email for phishing, please click on the three-dot button to the right in an opened phishing email. Then click on 'Report phishing'.

Report phishing

Contacts

Lịch

Thiết lập người dùng

Login info and session handling

Login

'Login' shows you several info items about your Tutanota account.

 • 'Login credentials': You can check your email address, your password, and your recovery code. When clicking on the pen symbol next to 'Password', you can change your current password to a new one. The pen symbol next to 'Recovery code' lets you view and update your recovery code. For this, you need to enter your password. As we can't reset your password, it is important that you keep your recovery code somewhere safe.
 • 'Second factor authentication': Click the plus symbol to the right to add a second factor. Tutanota supports U2F and TOTP for 2FA. Once added all second factors are displayed here. You can delete them by clicking the cross symbol next to each added key.
 • Activate session handling to see who has accessed your Tutanota account. This information is stored encrypted and automatically deleted after one week.
 • 'Active sessions': This shows you the IP address currently being logged in to your account. We only store client and IP addresses encrypted so no one but yourself can access this information. Here you can remotely close sessions, for instance when you have lost your mobile phone and you are still logged in on your phone.
 • 'Closed sessions': Click on 'Show' to see from where you have logged into your account recently. This lets you check whether someone else tried to access your Tutanota account.
All settings options for your emails

Sending mails

Here you can configure how you want to send your mails.

 • 'Default sender': All mails you send are being sent with this email address. If you have aliases added to your account, you can change the default sender address by clicking on the pen symbol. You can also change the sender every time you are composing an email.
 • 'Sender name': This is the name displayed with your sent mails. You can change it by clicking the pen symbol.
 • 'Email signature': You can either use the 'Default' signature when sending mails or by clicking the pen symbol to define your personal signature or use no signature at all.
 • 'Default delivery': Click the pen symbol to decide whether new mails should be sent end-to-end encrypted ('Confidential') or not end-to-end encrypted ('Not confidential') by default. You can always change this for individual mails when writing an email.
 • 'Formatting': Click the pen symbol to decide whether all mails should be sent including HTML formatting or converted to plain text.
 • 'Create contacts': Click the pen symbol to decide whether contacts should be created when sending mails ('Activated') or not ('Deactivated').
 • 'Search mailbox': Click the pen symbol to decide whether the search feature for your encrypted mailbox should be 'Deactivated' or 'Activated'. Please note: Search in Tutanota needs to be handled locally on your device as all data on our servers is encrypted. Thus, enabling search consumes memory on your device and might consume additional traffic.

Email aliases

 • 'Email aliases': Click on 'Show Email Aliases' to add alias email addresses or activate/deactivate existing aliases. Click on the plus symbol to add aliases. A pop-up opens where you can type the alias you want to add. Click on the three-dot button to choose the domain for your alias. This can be any of the Tutanota domains or of your own domains that you have added to your Tutanota account. Before doing this, you need to upgrade to a paid subscription. Please note: Aliases with a Tutanota domain can only be disabled, but not removed. Deactivated aliases must remain linked to your account in case you want to activate them again in the future. When you are using your own domain with Tutanota, you can delete aliases with your own domain and create new ones.

Inbox rules

 • 'Inbox rules' (filter): Click on 'Show Inbox Rules' and then on the plus-button. A pop-up with three options opens: 'Field', 'Value' and 'Target folder'.

  • Field: Click on the pen symbol to define what field should be used for the inbox rule 'Sender', 'To recipient', 'Cc recipient', 'Bcc recipient', 'Subject contains', or 'Header contains'.
  • Value: You can enter text such as an email address, a domain name or required content of the subject or header. Refer to ‘Login, Shortcuts & header info’ to learn how to view the header of an email in Tutanota.
  • Target folder: Click the pen symbol to define what folder the specified mails should be moved to automatically upon hitting your inbox. Before being able to add inbox rules, you need to upgrade Tutanota.
  • For inbox rules we support javascript regular expressions. You have to enclose the expression with slashes / like the literal definition of regular expressions. More information can be found here.
 • 'Notifications': Click on 'Show' and the plus symbol. A pop-up opens where you can enter an email address that should be notified once a new mail arrives in your Tutanota mailbox.

Push notifications

 • Tutanota allows you to receive push notifications via other email addresses and via its Android and iOS apps. Push will be sent to your phone even when you are not logged in.
 • To manage what email addresses and mobile devices should (or should no longer) receive push notifications, click here→ 'Notifications'.
 • You can also allow your browser to send push notifications for Tutanota in your browser settings, but only when your are logged in.
Diện mạo: ngôn ngữ, chủ đề, định dạng thời gian

Diện mạo

Trong Thiết lập -> Diện mạo bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của Tutanota, đổi sang chủ đề sáng hoặc tối, thay đổi định dạng thời gian và ngày bắt đầu tuần trong lịch.

My templates: Creating email templates

My templates

Please login to Tutanota in the browser or in one of the Tutanota desktop clients. In Settings -> My Templates you can create templates to answer repetitive requests faster. Click on 'New template' to create new template.

Pop-up for template creation

For your template, enter a Title, a Shortcut, select the language (here: English), the content. When using templates, you will need the shortcut to find the correct template. The content will be added to the mail editor automatically.

Here we explain how to add templates to an email or you can watch our YouTube tutorial on email templates.

Thiết lập QTV

Tạo một người dùng mới

Quản lí người dùng

 • Bấm 'Thêm người dùng' ở đầu danh sách người dùng. Một ô bật lên mở ra, bạn có thể nhập vào 'Tên' của người dùng, 'Địa chỉ thư' và một 'Mật khẩu mới' để đăng nhập.
 • Hãy lưu ý: Mỗi người dùng có hộp thư và thông tin đăng nhập riêng nên mỗi người dùng đều tốn thêm phí. Nếu bạn chỉ muốn thêm một địa chỉ thư khác, bạn có thể thêm một biệt danh, tính năng này đã bao gồm trong gói Premium.
Quản lí một người dùng đã có

Quản lí người dùng

 • Bấm vào người dùng mà bạn muốn quản lí để thấy tất cả các 'Thiết lập người dùng' khả dụng.
 • Bấm vào biểu tượng cây bút thích hợp để thay đổi 'Tên người gửi', 'Mật khẩu', trạng thái 'QTV chung' (Có/Không), 'Quản trị bởi' (QTV chung/QTV cục bộ), và 'Trạng thái' của người dùng này (Bật/Tắt).
 • Lưu ý: Người dùng không thể bị xoá. Nếu bạn tắt người dùng, bạn sẽ không bị tính phí nữa. Bạn cũng có thể thêm (các) địa chỉ thư của người dùng đã bị tắt làm biệt danh cho danh khoản của bạn.
 • Các QTV chung có thể truy cập phần quản lí người dùng và thay đổi mật khẩu của những người dùng mà họ đã thêm vào danh khoản. Các QTV cục bộ chỉ nhìn thấy những người dùng mà họ được giao cho quản trị. Họ có thể quản lí những người dùng này, bao gồm cả thay đổi mật khẩu. Việc thay đổi mật khẩu cho những người dùng khác chỉ diễn ra bên trong một danh khoản tính phí. Chúng tôi ở Tutanota không có quyền truy cập và không thể đặt lại mật khẩu.

Quản lí người dùng

 • 'Xác thực yếu tố thứ hai': Bấm vào dấu cộng ở bên phải để thêm một yếu tố thứ hai cho người dùng này. Tutanota hỗ trợ U2F và TOTP cho 2FA. Khi đã thêm, tất cả các yếu tố thứ hai sẽ được hiển thị ở đây. Bạn có thể xoá bằng cách bấm vào dấu nhân bên cạnh mỗi khoá đã thêm.
 • 'Nhóm': Bấm vào dấu cộng để thêm người dùng này vào một nhóm. Lựa chọn này chỉ hiển thị khi bạn đã thêm một nhóm vào danh khoản của mình. Xem mục 'Nhóm: QTV cục bộ' để biết cách lập nhóm.
 • 'Biểu mẫu liên hệ': Bấm vào dấu cộng để thêm người dùng này vào một biểu mẫu liên hệ. Lựa chọn này chỉ hiển thị khi bạn đã thêm một biểu mẫu liên hệ vào danh khoản của mình. Xem mục 'Biểu mẫu liên hệ' để biết cách lập biểu mẫu liên hệ.
 • 'Biệt danh thư': Bấm vào 'Hiện Biệt danh Thư' để thêm các địa chỉ thư biệt danh hoặc bật/tắt các biệt danh đã có. Lưu ý: Biệt danh với miền Tutanota chỉ có thể bị tắt chứ không xoá được. Khi bạn dùng miền riêng của bạn với Tutanota, bạn có thể xoá các biệt danh với miền riêng đó và thêm các biệt danh mới.
 • 'Thông báo': Bấm vào 'Hiện' và bạn sẽ thấy tất cả các địa chỉ thư và định danh của các thiết bị di động (thông qua ứng dụng Tutanota) sẽ nhận thông báo đẩy về các thư mới nhận ở hộp thư của người dùng này. Bạn có thể xoá một mục nếu bạn không còn muốn nhận thông báo ở một địa chỉ thư hay thiết bị di động nào đó nữa.
Thiết lập chung

Thiết lập chung

 • 'Luật lọc rác': Bấm vào 'Hiện' để hiện tất cả các luật lọc rác đã tạo. Bấm vào dấu cộng để thêm luật. Bạn có thể lựa chọn 'Không phải rác', 'Luôn là rác' hoặc 'Xoá bỏ' tuỳ thuộc vào một địa chỉ thư hay tên miền nhất định. Vui lòng xem thêm chi tiết ở phần cấu hình danh sách thư rác trong FAQ.
 • 'Miền thư riêng': Bấm vào 'Hiện' để hiện tất cả các miền riêng đã thêm. Bấm vào dấu cộng để thêm miền riêng. Bạn có thể thêm bao nhiêu miền tuỳ thích. Chi tiết về việc dùng miền thư riêng với Tutanota trong FAQ. Ở cạnh mỗi miền thư riêng là một biểu tượng ba dấu chấm. Khi bạn bấm vào đó, bạn có thể 'Đặt hộp thư hứng nốt' hoặc 'Xoá' miền này. Nếu bạn chọn 'Đặt hộp thư hứng nốt', bạn phải chọn địa chỉ thư mà các thư hứng nốt sẽ đi đến. Đây thường là (địa chỉ của) QTV chính, nhưng cũng có thể là bất kì người dùng nào mà bạn đã thêm vào danh khoản của mình. Tất cả thư được gửi đến miền của bạn mà không khớp với bất kì địa chỉ thư nào đã có thì sẽ được chuyển đến hộp thư hứng nốt.
 • 'An ninh': Bấm vào biểu tượng cây bút, bạn có thể buộc người dùng thay đổi mật khẩu của họ sau khi một quản trị viên đã đặt lại mật khẩu đó. Lưu ý: Chỉ các quản trị viên của danh khoản tính phí mới có thể đặt lại mật khẩu của người dùng của họ, vd. tất cả người dùng của một miền riêng. Tutanota với vai trò nhà cung cấp dịch vụ thư không thể đặt lại mật khẩu của bạn vì lí do an ninh.
 • 'Nhật kí kiểm tra': Nhật kí này chỉ có các QTV của danh khoản tính phí mới thấy được. Nó chứa các hoạt động quản trị quan trọng, vd. khi bạn thêm một yếu tố thứ hai vào một trong các danh khoản người dùng của bạn, hay khi bạn thay đổi mật khẩu của một trong các danh khoản người dùng.
Nhãn trắng

Khi bạn đặt mua tính năng Nhãn trắng, bạn có hai lựa chọn: Tính năng Nhãn trắng đã có sẵn trong thuê bao Pro. Hoặc là, bạn có thể đặt mua nó riêng trong danh khoản tính phí của bạn. Miền nhãn trắng của bạn có thể là bất kì miền con nào, và có thể có dạng 'secure.mycompany.com' hoặc 'email.mycompany.com'. Để cài đặt miền nhãn trắng bạn phải đặt được mục DNS CNAME của miền đó.

Cách đặt nhãn trắng với hộp thư Tutanota an toàn cho doanh nghiệp của bạn

Nhãn trắng

 • 'Trạng thái': Bấm vào biểu tượng cây bút để bật tính năng Nhãn trắng cho danh khoản Tutanota của bạn.
 • 'Thư thông báo riêng': Bấm vào biểu tượng dấu cộng để thêm một thư thông báo riêng cho người nhận ngoài hệ thống. Khi cấu hình thư thông báo riêng, QTV có thể thêm một phần giữ chỗ {sender} ở cả chủ đề và phần thân của thư để chứa tên người gửi. QTV phải thêm một phần giữ chỗ {link} vào phần thân của thư, liên kết đến hộp thư mật mã hoá của người nhận ngoài hệ thống sẽ tự động được thêm vào đây.
 • 'Miền nhãn trắng': Bấm vào biểu tượng cây bút để bật tính năng Nhãn trắng cho miền của bạn. Một ô bật lên sẽ hiện ra, bạn phải nhập vào đó miền của bạn (được chỉ ra trong các ảnh chụp màn hình):

Bật nhãn trắng tự động

 • Chọn một miền con của miền của bạn, nơi mà bạn muốn đặt phần đăng nhập của Tutanota. Đây phải là một miền con, một miền chính sẽ không được cho phép về mặt kĩ thuật. Tạo miền con bằng cách đặt mục DNS CNAME của miền đó cho trỏ đến login.tutanota.com ở nhà tiếp đãi miền của bạn. Mục DNS đó cần có dạng: '< tên_miền_con > CNAME login.tutanota.com'. Tuỳ thuộc vào nhà tiếp đãi miền mà bạn có thể phải đặt các trường với 'name' (tên) là '< tên_miền_con >', 'type' (loại) là 'CNAME' và 'value' (giá trị) là 'login.tutanota.com'. Hãy nhớ rằng các thay đổi DNS có thể mất một lúc mới truyền đi được.
 • Nhập miền con này vào mục 'Miền nhãn trắng'.

Tuỳ biến miền nhãn trắng

 • 'Biểu trưng riêng': Bấm vào biểu tượng cây bút để tải biểu trưng của bạn lên. Nó sẽ được hiển thị ở góc trên bên trái (38x280 pixel) khi bạn tải Tutanota ở miền của mình.

Màu riêng

 • 'Màu riêng': Bấm vào biểu tượng cây bút để đặt các màu theo thiết kế doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn không đặt màu, màu mặc định trong bản kiểu cách của Tutanota sẽ được dùng.
 • 'Thẻ meta riêng': Bấm vào biểu tượng cây bút để nhập một thẻ meta: Ở đây bạn có thể nhập mã HTML để thêm một tiêu đề, văn bản và một biểu tượng trang.
 • 'Liên kết đến trang pháp lí': Ở đây bạn có thể thêm một liên kết đến trang Pháp lí của bạn.
 • 'Liên kết đến chính sách riêng tư': Ở đây bạn có thể thêm một liên kết đến Chính sách riêng tư của bạn.
 • 'Tệp ngôn ngữ tiếng Đức': Chọn cách gọi trong trang đăng nhập ở miền nhãn trắng của bạn nếu một người mở nó trong một trình duyệt dùng tiếng Đức ("Du" hay "Sie").

Giờ bạn có thể mở miền riêng của mình trong trình duyệt và thấy phần đăng nhập của Tutanota với những tuỳ biến của bạn.

Biểu mẫu liên hệ: Cách thêm Kết nối An toàn vào địa điểm web của bạn

Kết nối An toàn - biểu mẫu liên hệ mật mã hoá

Kết nối An toàn - biểu mẫu liên hệ mật mã hoá của chúng tôi cho phép người khác liên hệ với bạn một cách bảo mật vì tất cả tin nhắn đều được tự động mật mã hoá nối đầu.

Tạo một biểu mẫu liên hệ mới

 • Bấm vào 'Tạo biểu mẫu liên hệ' ở đầu danh sách biểu mẫu liên hệ. Một ô bật lên sẽ hiện ra cho phép bạn tạo một biểu mẫu liên hệ mới.

Tạo biểu mẫu liên hệ

 • 'Hộp thư nhận': Bấm vào biểu tượng người dùng (bên trái) để chọn một người dùng sẽ nhận tất cả thư được gửi thông qua biểu mẫu liên hệ.
 • 'Người chịu trách nhiệm': Nếu bạn không điền gì vào đây, các yêu cầu liên hệ có thể sẽ được hộp thư nhận chuyển đến tất cả các người dùng trong miền của bạn.
 • 'Đường dẫn': Nhập một đường dẫn đến liên kết nơi mà bạn muốn hiển thị biểu mẫu liên hệ.
 • 'Ngôn ngữ': Bấm vào biểu tượng ba dấu chấm để thêm một ngôn ngữ khác vào biểu mẫu liên hệ của bạn (vd. tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha). Người xem địa điểm web của bạn sẽ tự động thấy ngôn ngữ này được đặt trong thiết lập trình duyệt của họ. Khi bạn thêm một ngôn ngữ khác, một biểu tượng dấu nhân sẽ hiện ra để bạn có thể xoá bỏ một ngôn ngữ mà bạn không còn cần nữa.
 • 'Tiêu đề trang': Nhập vào một tiêu đề để hiển thị biểu mẫu liên hệ của bạn ở địa điểm web. Một tiêu đề trang cần được nhập cho tất cả các ngôn ngữ đã thêm.
 • 'Phần đầu', 'Phần cuối', 'Trang trợ giúp': Bạn có thể nhập ba trường văn bản khác nhau bằng định dạng văn bản giàu tính chất hoặc bằng mã nguồn HTML. Bạn có thể chuyển đổi giữa văn bản giàu tính chất và HTML bằng cách bấm vào biểu tượng cây bút ở bên phải. Văn bản được nhập sẽ hiển thị trong biểu mẫu liên hệ ở địa điểm web của bạn.

Quản lí biểu mẫu liên hệ đã có

 • Bấm vào biểu mẫu liên hệ mà bạn muốn quản lí.
 • Bấm vào biểu tượng cây bút ở bên phải để chỉnh sửa biểu mẫu này. Ô bật lên như trên sẽ mở ra. Bạn có thể quản lí tất cả các trường được mô tả trong phần 'Tạo một nhóm QTV cục bộ'.
 • Bấm vào biểu tượng sao chép để sao chép biểu mẫu này. Một biểu mẫu liên hệ mới bật lên, bạn có thể thay đổi tất cả các trường cần điền ở phần 'Tạo một nhóm QTV cục bộ'. Ít nhất 'Đường dẫn' và 'Hộp thư nhận' cần được thay đổi vì biểu mẫu mới phải có liên kết web riêng và người nhận riêng.
 • Bấm vào biểu tượng xoá để xoá bỏ biểu mẫu liên hệ này.
 • Bấm vào nút Xuất ở bên dưới để xuất ra một nhật kí CSV về tất cả các yêu cầu biểu mẫu liên hệ trong một khoảng thời gian nhất định.
Đặt ra quản trị viên của người dùng và biểu mẫu liên hệ
 • QTV chung có thể tạo ra một nhóm QTV cục bộ để thêm cũng như quản lí các quản trị viên của người dùng và biểu mẫu liên hệ. Vui lòng xem chi tiết ở mục 'Tạo một nhóm QTV cục bộ'.
 • Người dùng tạo ra người dùng khác hay biểu mẫu liên hệ thì sẽ trở thành quản trị viên của đối tượng được tạo. Nói chính xác hơn, nhóm QTV mà người dùng đó là thành viên sẽ trở thành QTV của đối tượng. Nếu người dùng đó là một QTV chung, thì đối tượng sẽ được quản trị bởi các QTV chung. Nếu người dùng đó là một QTV cục bộ (nói cách khác là thành viên của một nhóm QTV cục bộ), thì nhóm QTV cục bộ đó sẽ trở thành QTV.
 • QTV chung có thể thay đổi quản trị viên của một người dùng bằng cách chọn một nhóm QTV cục bộ ở mục 'Quản trị bởi'.
 • Các quản trị viên cục bộ chỉ nhìn thấy những người dùng và biểu mẫu liên hệ mà họ quản trị.
 • Ngay cả khi một đối tượng được quản trị bởi một nhóm QTV cục bộ, các QTV chung vẫn có thể quản trị đối tượng đó.
 • Một biểu mẫu liên hệ luôn được quản trị bởi quản trị viên của hộp thư nhận của nó. Thế nên nếu một QTV chung thay đổi hộp thư nhận của một biểu mẫu liên hệ, QTV của hộp thư này sẽ trở thành quản trị viên của biểu mẫu liên hệ đó.
Upgrade Free account

Upgrading Free account

To upgrade a Free account (or downgrade from Premium to Free), please go to Settings -> Subscription -> Subscription and click on the pen symbol. Then you can pick another subscription (picture below).

Under Settings -> Subscription you can also sign the 'Order processing agreement' if you need to comply with the GDPR, switch your 'Payment interval' from monthly to yearly, check your price per year, and add more 'Extensions' or order gift cards.

Pick a Tutanota subscription

Subscription: Book Extra Features for your Tutanota email account

Thuê bao

 • Bấm vào 'Nâng cấp' để nâng cấp danh khoản Tutanota miễn phí của bạn thành Premium, Teams hay Pro. Xem ảnh chụp màn hình bên dưới để thấy quá trình nâng cấp.

Khi đã nâng cấp bạn có thể thêm 'Phần mở rộng':

 • Hãy lưu ý: Khi bạn muốn hạ cấp trở lại phiên bản miễn phí, bạn phải tắt tất cả các phần mở rộng này vì chúng chỉ dùng được cho những người dùng Tutanota trả phí. Điều này có nghĩa là, ví dụ, tất cả các biệt danh của bạn phải bị tắt. Chúng vẫn được liên kết với danh khoản của bạn để bạn có thể bật lại khi nâng cấp trở lại về sau này.
 • 'Danh khoản người dùng': Bạn có thể quản lí người dùng hiện tại của mình bằng cách bấm vào biểu tượng cây bút hoặc bạn có thể thêm người dùng vào danh khoản bằng cách bấm vào biểu tượng dấu cộng.
 • 'Dung lượng lưu trữ': Bấm vào biểu tượng cây bút để chuyển sang một gói lưu trữ khác trong danh khoản của bạn.
 • 'Biệt danh thư': Bấm vào biểu tượng cây bút để chuyển sang một gói biệt danh khác.
 • 'Nhóm': Bấm vào biểu tượng dấu cộng để thêm một QTV cục bộ. Xem phần 'QTV cục bộ' để biết cách lập nhóm.
 • 'Nhãn trắng': Bấm vào biểu tượng cây bút để thêm tính năng nhãn trắng vào danh khoản của bạn. Nó cho phép bạn tuỳ chỉnh danh khoản của mình: đăng nhập bằng địa điểm web của bạn, thêm biểu trưng & màu riêng.
 • 'Tính năng chia sẻ': Bấm vào biểu tượng cây bút để đặt hàng tính năng chia sẻ, nó cho phép bạn chia sẻ dữ liệu (vd.: lịch) với những người dùng Tutanota khác.
 • 'Tính năng doanh nghiệp': Bấm vảo biểu tượng cây bút để đặt hàng tính năng doanh nghiệp, nó cho phép bạn gửi các thông báo không đi làm, gửi các lời mời lịch và thêm nhiều miền vào danh khoản.
 • 'Biểu mẫu liên hệ': Sau khi thêm nhãn trắng, bạn còn có thể thêm một biểu mẫu liên hệ vào địa điểm web của mình. Việc này cho phép người xem địa điểm web của bạn có thể liên lạc trực tiếp với bạn thông qua biểu mẫu liên hệ được mật mã hoá nối đầu của Tutanota.
 • 'Xoá danh khoản': Tại đây bạn có thể xoá danh khoản. Địa chỉ và các biệt danh thư của bạn sẽ bị xoá và không thể kích hoạt lại. Nếu bạn muốn dùng danh khoản thư Tutanota của mình trong một danh khoản khác, việc quan trọng là phải nhập 'Địa chỉ thư đảm nhận' vào đây. Sau đó bạn có thể thêm các địa chỉ thư đã bị xoá vào danh khoản thư đảm nhận đã được chỉ định.
 • Hạ cấp lại về Free: Bạn có thể ngừng thuê bao Premium, Teams hay Pro tại đây. Ở bên cạnh 'Thuê bao', bấm vào biểu tượng cây bút và chọn gói Free.

Nâng cấp

 • Chọn mục đích mà bạn đang sử dụng Tutanota là cho 'Cá nhân' hay 'Doanh nghiệp'. Sự phân biệt này là cần thiết cho các quy định về thuế.
 • Chọn cách bạn muốn thanh toán là 'Hằng năm' hay 'Hằng tháng'. Khi bạn chọn 'Hằng năm', bạn được hai tháng miễn phí.
 • Bấm vào 'Lựa chọn' ở gói mà bạn muốn nâng cấp lên. Bạn sẽ được đưa đến thủ tục thanh toán.

Thanh toán

 • Chọn cách thanh toán: Thẻ tín dụng hay PayPal. Lưu ý: Khi chọn Tutanota cho Doanh nghiệp, bạn cũng có thể thanh toán thông qua hoá đơn. Hoá đơn sẽ được gửi đến danh khoản Tutanota của bạn và phải được thanh toán trong thời gian hai tuần. Trong trường hợp không được thanh toán, hai nhắc nhở sẽ được gửi trước khi danh khoản bị đóng.
 • Nhập thông tin thanh toán của bạn.
 • Chọn quốc gia bạn đang sinh sống.
 • Bấm 'Tiếp'.

Xác nhận

 • Khi tất cả dữ liệu thanh toán đã được nhập, một bản tóm tắt đặt hàng sẽ được hiển thị.
 • Kiểm tra bản tóm tắt và bấm 'Mua' để hoàn tất đơn hàng của bạn.
Payment

Payment

Go to Settings -> Payment to view and update your payment details.

 • 'Invoice data': Click on the pen symbol to update your address in case you are paying by invoice.
 • 'Payment method': Click on the pen symbol to choose another payment method. You can pay by Credit card or PayPal. Business users can also choose 'Purchase on account'.

Thiết lập QTV cục bộ

Quản lí một nhóm QTV cục bộ đã có

Quản trị viên (QTV) cục bộ

 • Bấm vào nhóm QTV cục bộ bạn muốn quản lí. Ở bên phải bạn có một số lựa chọn để quản lí nhóm này:
  • 'Tên': Bấm vào biểu tượng cây bút để đổi tên nhóm.
  • 'Quản trị bởi': nhóm QTV cục bộ phải được quản trị bởi một QTV chung.
  • 'Trạng thái': Bấm vào biểu tượng cây bút để bật/tắt nhóm này.
  • 'Thành viên nhóm': Bấm vào dấu cộng để thêm các thành viên nhóm. Cần có ít nhất một thành viên vì thành viên nhóm ở đây chính là QTV cục bộ của tất cả các nhóm/người dùng được quản trị.
  • 'Nhóm được quản trị': Danh sách này chứa tất cả người dùng được quản trị bởi (các) QTV cục bộ được chỉ ra trong mục 'Thành viên nhóm'.
  • Đăng nhập với danh khoản thành viên nhóm (ở đây: Bob) để thấy tất cả các lựa chọn Thiết lập của QTV cục bộ.
Tạo một nhóm QTV cục bộ

QTV cục bộ

 • Bấm vào 'Thêm nhóm' ở đầu danh sách nhóm. Một ô bật lên hiện ra. Loại nhóm có thể được chọn là 'QTV cục bộ'. Chọn 'QTV cục bộ' nếu bạn muốn một người dùng của bạn (vd. một quản lí dự án) quản trị tất cả người dùng đang làm việc trong dự án này. Đặt tên cho nhóm. Bấm OK. Bạn đã tạo xong một nhóm QTV cục bộ. Xem mục 'Quản lí một QTV cục bộ đã có' để biết cách thêm người dùng vào nhóm này.
Đăng nhập bằng QTV cục bộ

Quản lí người dùng

QTV cục bộ

 • Đi đến Thiết lập → Quản lí người dùng. Bạn có thể thấy tất cả người dùng mà QTV cục bộ này quản trị. Vui lòng xem mục 'Quản lí một người dùng đã có' để biết tất cả các lựa chọn quản trị khả dụng.

Quản lí nhóm

Nhóm QTV cục bộ

 • Đi đến đây trong Thiết lập.
 • Bấm vào QTV cục bộ mà bạn muốn quản lí.
 • Quản lí một QTV cục bộ: Ở bên phải bạn có một số lựa chọn để quản lí QTV cục bộ này. QTV cục bộ có ít lựa chọn hơn QTV chung đã lập nên nhóm này. Bạn có thể thấy điều này khi so sánh các lựa chọn của QTV cục bộ với mục 'Quản lí một QTV cục bộ đã có' (các lựa chọn của QTV chung).
  • 'Tên': Bấm vào biểu tượng cây bút để đổi tên nhóm.
  • 'Trạng thái': Bấm vào biểu tượng cây bút để bật/tắt nhóm này.
  • 'Thành viên nhóm': Bấm vào dấu cộng để thêm các thành viên nhóm. Cần có ít nhất một thành viên vì thành viên nhóm ở đây chính là QTV cục bộ của tất cả các nhóm được quản trị.
  • 'Nhóm được quản trị': Danh sách này chứa tất cả người dùng được quản trị bởi QTV cục bộ được chỉ ra trong mục 'Thành viên nhóm'. QTV cục bộ không thể thêm gì vào đây hết.

Desktop Clients

Làm sao để cài đặt trình khách trên máy tính?

Mac: Bấm đúp vào trình cài đặt và làm theo hướng dẫn trên máy tính của bạn.

Linux: Sau khi tải xuống, chuột phải vào tệp AppImage và cho nó quyền thực thi. Một cách khác, chạy chmod +x tutanota-desktop-linux.AppImage ở một cửa sổ dòng lệnh. Giờ bạn có thể chạy ứng dụng này như bất kì tệp thực thi nào khác, không cần cài đặt gì thêm. Có thể bạn sẽ muốn cho nó tích hợp với bàn làm việc và trình khởi động ứng dụng của bạn.

Windows: Bấm đúp vào ứng dụng Tutanota và làm theo hướng dẫn trên máy tính của bạn.

Chế độ doanh nghiệp (Windows): Trình khách máy tính có thể được cài đặt trên Windows ở "chế độ doanh nghiệp" bằng cách truyền các cờ sau vào trình cài đặt:

 • /S - lặng lẽ cài đặt (không dùng trình hướng dẫn)
 • /allusers - cài đặt cho tất cả các người dùng trong hệ thống, thay vì chỉ người dùng hiện tại (đòi hỏi gia tăng đặc quyền)
 • /disableAutoUpdates - Tắt cập nhật tự động (các cập nhật sẽ cần được QTV thực hiện thủ công)

Ứng dụng cũng có thể được gỡ cài đặt lặng lẽ, bằng cách truyền /S vào trình gỡ cài đặt (trong thư mục cài đặt ở Tệp Chương trình - Program Files).

How do I register the desktop client as the default email app?

Windows: Go to Settings > Apps > Default Apps to choose Tutanota as you default email app.

Mac: Go to the Settings -> Desktop -> set "Default email handler" to "Registered".

Linux: This depends on your distribution. Please refer to the relevant documentation. Useful keywords are "mailto handler", "protocol handler"

On all platforms, you may have to tell applications like your internet browser to use the system default mail app.

What can I do if my browser does not recognize the desktop client as my mailto app?

Sometimes the browser does not recognize the newly installed Tutanota desktop client as the default mailto app. If clicking a mailto-link does not open an email in the desktop client, please make sure that the Tutanota desktop client is activated as the default email app in your system settings as described above.

If everything is set up correctly, these instructions might help to troubleshoot:

Firefox

 • Enter "about:preferences" in the address field.
 • Go to "Applications" -> mailto set to "Tutanota Desktop" or "Standard"
 • Enter "about:config" in the address field
 • Set "network.protocol-handler.expose.mailto = true"
 • Set "network.protocol-handler.external.mailto = true"

Chrome

 • Enter "chrome://settings/handlers" in the address field
 • Deactivate all handlers for emails
Does the Windows desktop client include MAPI support?

The Windows desktop client comes with MAPI support. Via the context menu of a file -> Send to... -> Email recipient - you can directly attach files to a new email.

In various programs (Office, Adobe Acrobat Reader, SAGE50) you can use the "Send document as mail" function and attach the currently opened file to a new email. You can find more details on our blog.

How do I verify the signature of the desktop client?

Các ứng dụng trên máy tính của Tutanota cho Linux, Windows, và Mac OS đều được kí. Các chữ kí đảm bảo rằng các trình khách trên máy tính cũng như các bản cập nhật đều trực tiếp đến từ chúng tôi chứ không bị làm giả. Trong mỗi lần cập nhật, trình khách trên máy tính đều tự động kiểm tra rằng chữ kí là hợp lệ.

Bạn cũng có thể tự kiểm tra tính xác thực của trình cài đặt mà bạn tải về thủ công bằng tiện ích OpenSSL. Nó thường được cài đặt sẵn trên các hệ thống Linux và Mac, nhưng cần được thêm vào Windows, bạn có thể lấy OpenSSL thông qua liên kết này.

Chữ kí của trình cài đặt được cung cấp trong các tệp riêng biệt:

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ở GitHub, dòng 12 đến 21.

How can I receive notifications with the desktop client?

You need to activate the 'Run in background' option to receive notifications from the desktop client. This option appears in your notification area on Windows and in the Tray on Linux.

When it is active, the desktop client will not terminate when all windows are closed and instead remain in the background to provide desktop notifications in case of incoming email or calendar alarms.

If you can't see the tray icon on Linux despite the app running and the 'Run in background' option being set to 'Yes', please refer to your distribution's documentation to enable tray icons or AppIndicators. On MacOS, this option is not visible, and the dock icon is always used to provide a context menu.

If you still do not receive notifications, please check that you do not have focus mode, alarms only, or do not disturb modes on. You can also check the desktop settings of the client.

Làm sao để xoá cài đặt trình khách trên máy tính?

Windows: Hit the windows key, type "apps", choose the entry "Apps & Features". In the settings window, search for "Tutanota Desktop". Click it and then click the "Uninstall" Button.

Mac: Right-click the Application in the Applications folder and select "Move to bin". To remove the app cache as well, you need to delete the directory ~/Library/Application Support/tutanota-desktop/, for example via the terminal:

cd ~/Library/Application\ Support/
rm -r ./tutanota-desktop

Linux:

 • Delete the AppImage, then delete the file ~/.local/share/applications/appimagekit-tutanota-desktop.desktop and the directory ~/.config/tutanota-desktop/ if they're present.

 • If you want to remove the icons, too, open a terminal window and type

  cd ~/.local/share/icons/hicolor/
  ls **/*/appimagekit-tutanota-desktop.png
 • Make sure the output only lists tutanota-desktop image files, then type

  rm -i **/*/appimagekit-tutanota-desktop.png